FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt12/06/2015

Möjlighet för barn att byta boendeförälder när moderns bostad ej går att vistas i.

Hej. Min son är skriven hos sin mamma. Han vill flytta till mig men hon vägrar detta. Han fyller 12 år den 2016-02-02. Han har nu bott hos mig sen den 8 Maj då hennes bostad inte går att vistas i. Nu bor hon hos sin pojkvän i en husvagn. Vet inte hur jag skall gå till väga,

Med vänlig hälsning Peder

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

När det gäller frågan om vilken förälder ett barn skall bo hos skall detta beslut tas i enlighet med vad som är förenligt med barnets bästa enligt 6 kap 2a § föräldrabalken. Vid bedömning av vad som utgör barnets bästa skall särskilt fästas avseende vid:

- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och

- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Av paragrafens andra stycke framgår att man skall ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Enligt 6 kap 1 § föräldrabalken har barn rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran.

Du har berättat att din son inte kan vistas i moderns bostad men något skäl till detta har inte angivits. Är det så att din son skulle fara illa genom att bo med sin mamma är detta inte förenligt med barnets bästa enligt 6 kap 2a §. Hänsyn bör dock även tas till din son och hans vilja eftersom han är 12 år och bör därmed anses mogen att uttrycka sin vilja. Eftersom han själv sagt att han vill bo hos dig är och troligen uppnått tillräcklig ålder och mognad för att kunna göra ett insiktsfullt val i denna fråga utgör hans önskemål ett gott skäl för att du skall få ha honom hos dig.

Om mamman brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för din sons hälsa eller utveckling ska rätten besluta om ändring av vårdnaden enligt 6 kap 7 § föräldrabalken. Det framgår av andra stycket i denna paragraf att vårdnaden då kommer att anförtros den andra föräldern. Att ändra vårdnaden till enskild kan vara en bra lösning på längre sikt om problemen är allvarliga från mammans håll och bedöms vara av varaktig art.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice WalldovRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000