Möjligheter för 34-åring att få svenskt medborgarskap

2016-12-31 i Migrationsrätt
FRÅGA
Finns det några möjligheter för min son som är 34 år att få svenkt medborgarskap? Han är född i Algeriet 1982. Jag bodde där mellan 1980 - 1986. Jag var gift med hans pappa. Jag fick inte ta med min son när jag åkte därifrån och han är nu här och hälsar på för första gången på 30 år. Pappan är algerier och jag svensk medborgare.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Din son har möjlighet att beviljas svenskt medborgarskap enligt 11 § Lag 2001:82 om svenskt medborgarskap om han gjort följande:

1. Styrkt sin identitet,

2. Fyllt 18 år,

3. Har permanent uppehållstillstånd i Sverige

4. Har hemvist i Sverige sedan fem år tillbaka,

5. Har haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Detta innebär att det ska saknas ett ohederligt uppsåt och att sonen gör vad som rimligen kan krävas av honom. Tyngdpunkten i prövningen ligger på en bedömning av sonens framtida levnadssätt och göras mot bakgrund av personens tidigare levnadssätt. Att ha gjort sig skyldig till brott kan innebära att kravet på ett hederligt levnadssätt inte anses uppfyllt.

Din son måste uppfylla samtliga ovannämnda krav för att kunna få svenskt medborgarskap. Ett medborgarskap måste föregås av ett permanent uppehållstillstånd och kravet på hemvist i Sverige innebär att han ska vara varaktigt bosatt i Sverige i fem år och ha en avsikt att stanna kvar här. Utöver det krävs ett hederligt levnadssätt vilket utvecklats närmre ovan.

Sammantaget finns det alltså möjlighet för sonen att få svenskt medborgarskap, men det kommer ta några år, och han måste bo i Sverige och ha gjort det en viss tid för att ett medborgarskap ska kunna bli aktuellt.

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1098)
2020-11-30 Kan man åka tillbaka till Sverige efter avslag på asylansökan?
2020-11-30 Karenstid inför svenskt medborgarskap
2020-11-27 Förvärv av svenskt medborgarskap utan krav på styrkt identitet
2020-11-24 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?

Alla besvarade frågor (86844)