Möjligheter att testamentera beroende på om personen är gift eller sambo

2017-05-18 i Testamente
FRÅGA
Hur mycket kan du testamentera till din bror om du är gift?Hur mycket kan du testamentera till din bror om du är sambo?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arv och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB).

Arvsordningen enligt lag ser ut som så att i första arvsklassen, alltså de som ärver i första hand är barn till den avlidne och är den avlidnes barn döda så ärver eventuella barnbarn (2 kap. 1 § ÄB). Finns inga barn så ärver istället den andra arvsklassen som består av den avlidnes föräldrar, och är dem inte i livet så ärver den avlidnes syskon istället för föräldern/föräldrarna (2 kap. 2 § ÄB). Är något syskon inte i livet så ärver eventuella syskonbarn istället. Tredje arvsklassen består av den avlidnes far- och morföräldrar (2 kap. 3 § ÄB). Om den avlidne var gift så har dock maken rätt till hela arvet oavsett vilka i de andra arvsklasserna som är i livet (såvida det ej finns särkullbarn), 3 kap. 1 § ÄB.

En vuxen människa har dock rätt att själv bestämma hur arvet ska fördelas genom testamente (9 kap. 1 § ÄB). Om testatorn (den som testamenterar) inte har några barn så har hen möjlighet att testamentera hela sin kvarlåtenskap till vem hen än vill, till exempel sin bror. Om testatorn är gift så har dock maken rätt att ur kvarlåtenskapen få behålla så mycket att det tillsammans med den efterlevande makens egendom efter bodelning motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet som gällde vid tiden för dödsfallet 3 kap. 1 § andra stycket ÄB (prisbasbeloppet 2017 är 44 800 kr). Om testatorn har sambo så inverkar dock inte det på testatorns möjligheter att testamentera eftersom att sambor inte har någon arvsrätt.

Svar: Om personen ifråga ej har några barn och är gift så kan personen testamentera hela sin kvarlåtenskap till sin bror, den efterlevande maken kommer dock kunna kräva att få ut del av kvarlåtenskapen som tillsammans med dennes egendom efter bodelning motsvarar 179 200 kr (beräknat enligt 2017 års prisbasbelopp, det beloppet varierar från år till år). Om personen inte har några barn och är sambo så kan personen testamentera hela sin kvarlåtenskap till sin bror utan några begränsningar.

Hoppas du fick svar på din fråga, om du eller någon du känner behöver hjälp att skriva testamente så kan du få hjälp av någon av våra verksamma jurister genom att boka en tid här: lawline.se/boka eller använda vår avtalstjänst här: http://lawline.se/vara_tjanster/avtal

Vänligen,

Fanny Rudén
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2895)
2021-07-29 Bevittna testamente - varför och vilka?
2021-07-27 Är kontanta medel egendom?
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?

Alla besvarade frågor (94364)