Möjligheter att testamentera beroende på om personen är gift eller sambo

Hur mycket kan du testamentera till din bror om du är gift?

Hur mycket kan du testamentera till din bror om du är sambo?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arv och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB).

Arvsordningen enligt lag ser ut som så att i första arvsklassen, alltså de som ärver i första hand är barn till den avlidne och är den avlidnes barn döda så ärver eventuella barnbarn (2 kap. 1 § ÄB). Finns inga barn så ärver istället den andra arvsklassen som består av den avlidnes föräldrar, och är dem inte i livet så ärver den avlidnes syskon istället för föräldern/föräldrarna (2 kap. 2 § ÄB). Är något syskon inte i livet så ärver eventuella syskonbarn istället. Tredje arvsklassen består av den avlidnes far- och morföräldrar (2 kap. 3 § ÄB). Om den avlidne var gift så har dock maken rätt till hela arvet oavsett vilka i de andra arvsklasserna som är i livet (såvida det ej finns särkullbarn), 3 kap. 1 § ÄB.

En vuxen människa har dock rätt att själv bestämma hur arvet ska fördelas genom testamente (9 kap. 1 § ÄB). Om testatorn (den som testamenterar) inte har några barn så har hen möjlighet att testamentera hela sin kvarlåtenskap till vem hen än vill, till exempel sin bror. Om testatorn är gift så har dock maken rätt att ur kvarlåtenskapen få behålla så mycket att det tillsammans med den efterlevande makens egendom efter bodelning motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet som gällde vid tiden för dödsfallet 3 kap. 1 § andra stycket ÄB (prisbasbeloppet 2017 är 44 800 kr). Om testatorn har sambo så inverkar dock inte det på testatorns möjligheter att testamentera eftersom att sambor inte har någon arvsrätt.

Svar: Om personen ifråga ej har några barn och är gift så kan personen testamentera hela sin kvarlåtenskap till sin bror, den efterlevande maken kommer dock kunna kräva att få ut del av kvarlåtenskapen som tillsammans med dennes egendom efter bodelning motsvarar 179 200 kr (beräknat enligt 2017 års prisbasbelopp, det beloppet varierar från år till år). Om personen inte har några barn och är sambo så kan personen testamentera hela sin kvarlåtenskap till sin bror utan några begränsningar.

Hoppas du fick svar på din fråga, om du eller någon du känner behöver hjälp att skriva testamente så kan du få hjälp av någon av våra verksamma jurister genom att boka en tid här: lawline.se/boka eller använda vår avtalstjänst här: http://lawline.se/vara_tjanster/avtal

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”