Möjligheter att skydda affärsidé

2015-11-06 i Bolag
FRÅGA
Hej!Hur kan man skydda en affärsplan man har? Finns det någon möjlighet att sälja den eller kan vem som helst som kommer över den använda den för eget bruk?
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


En affärsidé utgör i sig inget annat än en idé om hur en verksamhet skall drivas och kan därför som huvudregel inte skyddas av någon immaterialrätt. De enda möjligheter som finns att hindra andra från att använda en idé som inte manifesterats i någon form av verk eller dylikt är därför att hemlighålla den eller teckna sekretessavtal med de personer med vilka den delas. Viktigt att notera är dock att något som avses användas i en verksamhet mycket väl kan skyddas av immaterialrätt per automatik eller efter registrering, varför det måste göras en distinktion mellan den övergripande idén om hur verksamheten skall drivas och de skapelser som skall brukas i denna.
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll