Möjligheter att påskynda myndigheters handläggning

2020-01-14 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Enligt förvaltningsrätten skall Migrationsverket fatta beslut inom 6 månader vid ansökan om uppehållstillstånd. Vår ansökan är nästan 6 månader (29/1), men vi har varken fått en handläggare eller tid för intervju. Därmed ser jag det som uteslutet att de skulle fatta beslut inom den tiden. De har gett oss som förslag att vi kan begära beslut i frågan efter 6 månader, men det ser jag som totalt bortkastat då det knappast kommer att bifallas då ingen intervju genomförts. Vart kan jag vända mig för att sätta press på Migrationsverket att utföra sitt arbete inom utsatt tid?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Ärenden ska handläggas snabbt

Migrationsverket är en myndighet. En utgångspunkt för handläggningen av ärenden hos myndigheter är att det ska ske snabbt, enkelt och kostnadseffektivt (9 § förvaltningslagen). En myndighet som tar otillbörligt lång tid på sig att handlägga ett ärende agerar därför i strid med förvaltningslagens regler om de allmänna krav som ställs på handläggningen av ärenden.


Part får begära att ärendet avgörs

Som du nämner finns en möjlighet att efter sex månader begära att myndigheten avgör ärendet (12 § förvaltningslagen). Myndigheten har då fyra veckor på sig att antingen avgöra ärendet eller avslå begäran. Om det inte finns tillräckligt med underlag för att avgöra ärendet kan myndigheten avslå begäran. Myndighetens beslut att avslå begäran om avgörande kan överklagas till förvaltningsdomstol, som kan ålägga myndigheten att avgöra ärendet snarast eller inom en viss tid (49 § förvaltningslagen).


En myndighet kan anmälas till JO på grund av långsam handläggning

Om det saknas underlag för att avgöra ärendet inom kort, är det troligt att begäran avslås och att ärendet inte kommer att avgöras inom en snar framtid. Som enskild part finns det tyvärr ofta inte mycket att göra för att snabba på en myndighets handläggning, utan det får ta den tid det tar.

Ett vanligt tillvägagångssätt när en myndighet handlägger ärendet för långsamt, är att parten gör en JO-anmälan. Justitieombudsmannen ansvarar för övervakning av offentliga myndigheters verksamhet och kan granska myndigheters handläggning eget initiativ eller efter anmälan från enskilda personer. Om JO också bedömer att myndigheten agerar otillbörligt långsamt, kan JO rikta kritik mot myndigheten. Sådan kritik innebär i praktiken inga bindande rättsverkningar för myndigheten, men myndigheter vill i största möjliga grad undvika att få kritik från JO.

Det kan därför vara rimligt att meddela Migrationsverket att ni överväger att göra en anmälan till JO, eller faktiskt göra en sådan anmälan, i hopp om att myndigheten ska snabba på handläggningen.

En JO-anmälan kan du läsa mer om och göra på Justitieombudsmannens hemsida.


Sammanfattning

Det krävs av myndigheter att de handlägger ärenden snabbt. Efter sex månader kan en begäran om avgörande göras, men begäran kan avslås om myndigheten saknar tillräckligt underlag. Som sista utväg kan en JO-anmälan göras.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (560)
2020-09-22 Är det tillåtet att ställa sin grävmaskin på allmän plats?
2020-09-18 Vem har rätt att överklaga beslut från socialtjänst?
2020-09-16 Hjälp med att överklaga Försäkringskassans beslut
2020-09-13 Påskynda handläggning hos Migrationsverket

Alla besvarade frågor (84287)