FrågaAVTALSRÄTTAvtal28/10/2018

Möjligheter att ogiltigförklara avtal om flyttstädning

Bestrida flyttstädning pga överenskommelse med den inflyttande Om städning inte behövs

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag har tolkat din fråga som att du har kommit överens med den inflyttande om flyttstädning men att du nu önskar avbryta det avtalet.

Regler om avtal regleras i avtalslagen (AvtL).

Ett bindande avtal kräver ett anbud och en accept, 1 § AvtL. Eftersom du i din fråga skriver att du har en överenskommelse om städning med den inflyttande så ser jag det som att ni redan har ett bindande avtal. Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga avtal, men de brukar vara svårare att bevisa.

En möjlighet att avbryta avtalet är att hävda att det är oskäligt med hänsyn till vissa omständigheter, till exempel att den inflyttande vägrar att betala (om ni kommit överens om denne ska betala vill säga) eller att kraven som den inflyttande ställer är oskäliga.

Jag är dock skeptisk och skulle utifrån den information jag fått göra den bedömningen att du är bunden av avtalet.

Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.

Med vänlig hälsning

Christoffer ThorellRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning