Möjligheter att behålla hus vid makes bortgång

Hej,

Jag har läst en del här på lawline och inte blivit klok på mitt problem.

Det innebär att jag nu skall gifta mig under hösten. För tillfäller så äger min fästman endast fatigheten, men vi kommer snarast att skriva mig som ägare på den också. Antingen en tredjedel eller halva.

Det jag undrar över är: Om det skulle hända någonting så vill vi att jag ska kunna bo kvar i huset och ärva honom ifall han går bort. Han kommer per automatik att ärva mig så jag ej ha barn. Han har däremot en dotter som är 15 år, och jag är bekant med regeln som säger att särkullsbarn har rätt att få ut sin laglott på en gång, det vill säga att dottern skulle kunna kräva att jag ska sälja huset för att få ut sin lott på en gång.

Om nu min make dör, ärver jag 50 % och dottern 50 %? Om vi skriver papper mellan oss som säger att särkullsbarn skall vänta tills jag som maka säljer fakstigheten, gäller det då? Det vill säga att hon får vänta tills jag säljer för att få ut sitt kapital?

Hur smmanställer jag ett sådant dokument?

Om Min man ägen 50% och jag 50 %. Ärver då särkullsbarnet 25 % och jag 25 % av hans del? Jag vill således kunna bo kvar i vårt hus och inte tvingas att sälja om han går bort.

Hoppas ni kan hjälpa mig!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Ditt problem kan lösas på lite olika  sätt och vid olika skeden. Det är viktigt att inledningsvis poängtera att eftersom ni inte har några gemensamma barn kommer du som regel inte att ärva din avlidne make, utan hans barn kommer ärva allt. Detta regleras i 3:1 ÄB, https://lagen.nu/1958:637#K3P1S1 . 
Så blir däremot inte fallet ifall din make skriver ett testamente till förmån för dig eller ifall hans barn avstår sitt arv. Eftersom det sistnämnda är svårt att garantera kommer jag främst rekommendera er att skriva ett testamente. Det ska även nämnas att du alltid har rätt till en summa motsvarande fyra prisbasbelopp enligt samma paragraf som jag nämnde ovan.

Ifall din make skriver ett testamente där det framgår att du ska ärva hälften eller kvarstående del av fastigheten går detta före laglotten till den del hans barn trots testamentet ärver hälften av vad barnet skulle ha ärvt ifall testamentet inte hade funnits (7:1 ÄB, https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1 ). Det innebär att ifall laglotten, efter det att du har tilldelats fastigheten, utgör hälften av vad hans särkullbarn ändå skulle ha fått ifall testamentet inte skulle funnits, påverkas inte testamentet av laglotten och du ärver fastigheten. Inskränker däremot testamentet på laglotten på så sätt att barnet inte får ut hälften av vad det annars skulle fått kommer du att behöva kompensera mellanskillnaden ifall du vill behålla fastigheten. Laglotten kan aldrig avtalas bort från annan än den laglottsberättigade själv, vilket innebär att din make inte ensidigt kan bestämma att hans barn inte ska få något arv vid hans bortgång. 

Ett annat möjligt förfarande är att reglera vem ska ska få fastigheten redan vid bodelningen.
När en av makarna i ett äktenskap avlider sker vanligtvis en bodelning där man delar på giftorättsgodset mellan den avlidne och den efterlevande maken. I ett sådant skede skulle du således kunna begära att få huset på din lott - främst under förutsättning att det har varit er gemensamma bostad enligt 11:8 ÄktB se https://lagen.nu/1987:230#K11P8S1 . Vid det här alternativet spelar det arvsrättsliga ingen roll eftersom du har fått hela äganderätten till huset i den äktenskapsrättsliga fasen och således innan arvsfrågan blir aktuell. 

Jag hoppas att du fick dina funderingar besvarade och önskar dig lycka till!

Vänliga hälsningar

Beatrice RohdinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000