Möjligheten till ett faderskapstest

2016-02-03 i Faderskap
FRÅGA
Vill gå igenom faderskapstest då jag tror jag kan vara far till ett barn på 5 år trotts att kvinnan förnekar detta
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Presumptionen i svensk rätt för vem som är fadern är mannen modern är gift med då barnet föds vilket följer av 1 kap 2 § Föräldrabalken. Detta är som sagt presumptionen men denna kan brytas om någon av undantagsfallen som anges i 1 kap 2 § Föräldrabalken är för handen. I ditt fall är dock barnet fem år vilket betyder att det fastställts att barnets fader antingen är okänd eller att en annan man står som barnets rättsliga fader. Hur dina möjligheter ser ut för att undersöka vare sig du är fader kommer därmed bli beroende på om en annan fader står som fader eller om barnet i lagens mening saknar en fader.

Om barnet aldrig fick fastställt vem fadern vara får Socialnämden återuppta utredningen om vem fadern är varav b.l.a en blodundersökning(faderskapstest) kan ske varav det blir bekräftat att du är fader.

Finns det dock redan en annan man som är fastställd som fader blir det svårare. Den enda som får föra en positiv faderskapstalan(dvs. föra talan om att en viss man är fadern) får göras av barnet(modern och Socialnämden får dock vara ställföreträdare då barnet är omyndigt), se 3 kap. 5 § Föräldrabalken. Då modern verkar förneka att du är fadern är det kvarstående alternativet att du kontaktar Socialnämden. Det blir då upp till dig att för Socialnämden visa på att det är sannolikt att du är den biologiska fadern och för att vidare få dem att inleda en förundersökning(faderskapstest). Dock så tar Socialnämnden främst hänsyn till barnets bästa vilket innebär att de inte kommer att inleda en undersökning om de anser att det är för barnets bästa att detta inte sker. Har barnet levt i fem år med en annan fader kan det tyda på att det är för barnets bästa att inte inleda en undersökning för att fastställa faderskapet.

Dina möjligheter för att fastställa ditt faderskap är därmed tämligen begränsad. Vill du endast veta om barnet är ditt eller inte dvs inte har några intentioner att fastställa ditt faderskap finns dessvärre inga möjligheter till att tvinga fram ett faderskapstest.

Med Vänliga Hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (347)
2021-03-07 Hävande av faderskap
2021-03-07 Hur ska man gå tillväga för att göra ett faderskapstest och kan en faderskapsbekräftelse hävas om det visar sig att man inte är far till barnet?
2021-03-04 Faderskapsintyg utomlands
2021-02-20 Kan jag avsäga mig min adoptivförälder?

Alla besvarade frågor (89988)