Möjligheten att vara testamentsvittne med demens

2021-11-29 i Testamente
FRÅGA
kan en person som nyss fått demens bevittna ett testamente
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inledningsvis ska sägas att testamentsvittnen har en viktig roll i processen av att göra ett giltigt testamente, eftersom de utgör en garanti för att testamentets existens uppmärksammas vid testators död och att testamentet har upprättats enligt lagens krav och innefattar testators yttersta vilja.

Vem får vara testamentsvittne?

Det ställs vissa begränsningar och krav angående vilka som får vara vittnen för att öka sannolikheten att de inte vittnar av egenintresse för testamentets innehåll, är ärliga och har tillräcklig insikt om handlingens innebörd. Reglerna som reglerar vilka som får vittna finner vi i 10 kap. 4 § Ärvdabalken. Om en person uppräknad i paragrafens första stycke har bevittnat ett testamente så kan det förklaras vara ogiltigt.

Får en person med demens vittna?

Enligt 10 kap. 4 § Ärvdabalken får inte en person som är under 15 år eller lider av en psykisk störning som leder till att hen saknar insikt om vittnesbekräftelsens betydelse bevittna ett testamente. Demens är ett syndrom i vilket det innefattas en psykisk störning av intellektuella funktioner, en person kan emellertid ha olika grader av demens och i och med det vara tillräckligt frisk för att inte sakna insikt om vittnesbekräftelsens betydelse. Huruvida en person med demens får bevittna ett testamente beror således på hur allvarlig grad av demens hen lider av.

Rekommendation till dig

För att vara säker på att testamentet inte senare klandras, vilket är då en arvinge väcker talan om att testamentet ska ogiltigförklaras, skulle jag rekommendera dig att välja två vittnen som inte lider av någon grad av demens.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om det fortfarande är någonting du funderar över, så är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Holmér Sposato
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2999)
2022-01-18 Kan någon testamentera bort hela sin kvarlåtenskap trots att en legal arvinge är vid liv?
2022-01-16 Måste brorsbarn få del i testamente?
2022-01-11 Kan min mamma ändra i hennes och pappas gemensamma testamente?
2022-01-10 Kan bröstarvinge avtala bort sin rätt till laglott?

Alla besvarade frågor (98495)