FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente28/04/2018

Möjligheten att utesluta sambo eller make från arv genom testamente.

Är änka med 2 barn, varav ett är sambo med 2 gemensamma barn, hennes sambo har sedan tidigare ett barn.

Nu vill jag via ett testamente utesluta min dotters sambo och hans särkullebarn från hennes morsarv. Räcker det med texten ENSKILD GÅVA ? Om min dotter avlider före mig blir mina barnbarn automatisk arvtagare till mig med förbehållet enskild gåva enligt ovan ? Fråga 2. gifter sig min dotter skall hon och hennes man skriva ett inbördes testamente? Skall då hennes tillkommande morsarv vara inskrivet i detta testamente ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först besvara din fråga om din dotters samboförhållande för att därefter svara på vad som händer om hon gifter sig.

Samboförhållandet
Reglerna om samboförhållande finns framförallt i Sambolagen. Om samboförhållandet tar slut måste en bodelning göras. I bodelningen ska samboegendomen fördelas (Sambolagen 8 §) Samboegendomen utgörs som utgångspunkt av det gemensamma bostad och bohag om egendomen har förvärvats för gemensamt bruk (Sambolagen 3 §).

För att vara säker på att ditt arv inte riskerar att ingå i bodelningen och då på så sätt delas mellan din dotter och hennes sambo borde du i ett testamente skriva som villkor att den egendomen ska vara din dotters enskilda.

Om din dotter skulle avlida före dig måste vi istället gå till arvsreglerna. Reglerna om arv finns framförallt i Ärvdabalken. Sambos ärver inte varandra utan istället kommer arvet fördelas enligt den allmänna arvsordningen. Det innebär att i första hand är det den som har avlidit bröstarvingar (barn eller om inte de finns barnbarn och så vidare) som ärver (Ärvdabalken 2 kap 1 §). Det här innebär att din dotters morsarv kommer att gå till hennes barn. Sambon får inte ta del av denna och inte heller särkullsbarnet.

Äktenskapet
Om din dotter gifter sig ändras förhållandet lite. Om äktenskapet tar slut genom skilsmässa eller genom att ena maken dör måste en bodelning göras. Reglerna om bodelning finns i Äktenskapsbalken. För det första ingår allt giftorättsgods i bodelningen. Det innebär att all egendom som inte anses som respektive makes enskilda egendom kommer att ingå i bodelningen.

Om du i ett testamente har skrivit att ditt arv ska förbli din dotters enskilda egendom kommer den inte ingå i bodelningen och hennes make kommer inte få ta del av den. I ett sådant fall är det inte nödvändigt att skriva i deras inbördes testamente. Om din dotter avlidit före dig blir det hennes barn som får arvet, precis som sagts ovan.

Däremot har den efterlevande maken rätt att ärva deras gemensamma barns del av hennes arv med fri förfoganderätt (Ärvdabalken 3 kap 1 §). Det innebär att maken inte kan testamentera bort den men får förfoga över egendomen. Barnen har sedan rätt till sin mors arv när den efterlevande makens död.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?