Möjligheten att ompröva myndighetsbeslut

FRÅGA
HejJag har fått ett beslut som inte går att överklagaNu har det tillkommit mer information Kan man begära omprövning av beslutet
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att ett beslut inte är överklagbart kan ha olika grunder och givetvis olika typer av beslut. I förvaltningslagen, FL, finns bestämmelser om när ett beslut får överklagas. Av 41 § FL gäller att ett beslut får överklagas om beslutet kan antas påverka någons situation på ett icke obetydligt sätt. Om ditt beslut omfattas av någon speciallagstiftning och det i den finns skrivelsen "beslut enligt denna lag får överklagas" betyder det att alla beslut enligt lagen är överklagbara.

Klagorätt
Enligt förvaltningslagens regler gäller att de faktiska verkningarna av beslutet gått dig emot för att du ska kunna överklaga beslutet. Enligt 42 § FL krävs att beslutet är något som angår dig (saklegitimation) och att beslutet ska ha gått dig emot (kontraritet). Om ditt beslut är gynnande finns det undantag som ger dig rätt att ändock överklaga ditt beslut. Beslutet får enligt 37-38 §§ FL ändras till din nackdel bara om det finns förbehåll om ändring eller om tvingande säkerhetsskäl kräver ändring eller om beslutet utverkas genom att du har vilselett myndigheten. Att det tillkommit mer information behöver nödvändigtvis därför inte vara en anledning till att ompröva ett gynnande beslut.

Om ditt beslut är fattat av en myndighet finns det nästan alltid en bilaga med ditt beslut om "hur du överklagar" eller information om du inte är nöjd med det fattade beslutet.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänliga hälsningar,

Stephanie Fjeldseth
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå O Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-28 15:52
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (589)
2019-08-15 Finns det en lag som kräver att man kan försörja sig själv?
2019-08-08 Konsekvenser av att bli omhändertagen enligt LOB
2019-08-04 Hur får jag palmolja att bli förbjuden?
2019-07-31 Kan jag tvinga min exman att ta hand om vår gemensamma hund?

Alla besvarade frågor (72169)