Möjligheten att ompröva myndighetsbeslut

FRÅGA
HejJag har fått ett beslut som inte går att överklagaNu har det tillkommit mer information Kan man begära omprövning av beslutet
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att ett beslut inte är överklagbart kan ha olika grunder och givetvis olika typer av beslut. I förvaltningslagen, FL, finns bestämmelser om när ett beslut får överklagas. Av 41 § FL gäller att ett beslut får överklagas om beslutet kan antas påverka någons situation på ett icke obetydligt sätt. Om ditt beslut omfattas av någon speciallagstiftning och det i den finns skrivelsen "beslut enligt denna lag får överklagas" betyder det att alla beslut enligt lagen är överklagbara.

Klagorätt
Enligt förvaltningslagens regler gäller att de faktiska verkningarna av beslutet gått dig emot för att du ska kunna överklaga beslutet. Enligt 42 § FL krävs att beslutet är något som angår dig (saklegitimation) och att beslutet ska ha gått dig emot (kontraritet). Om ditt beslut är gynnande finns det undantag som ger dig rätt att ändock överklaga ditt beslut. Beslutet får enligt 37-38 §§ FL ändras till din nackdel bara om det finns förbehåll om ändring eller om tvingande säkerhetsskäl kräver ändring eller om beslutet utverkas genom att du har vilselett myndigheten. Att det tillkommit mer information behöver nödvändigtvis därför inte vara en anledning till att ompröva ett gynnande beslut.

Om ditt beslut är fattat av en myndighet finns det nästan alltid en bilaga med ditt beslut om "hur du överklagar" eller information om du inte är nöjd med det fattade beslutet.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänliga hälsningar,

Stephanie Fjeldseth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (691)
2020-05-29 Hur rangordnar jag rättskällor?
2020-05-26 Måste man pixla misstänkta gärningspersoner?
2020-05-22 Gäller rökförbudet vid servering till medlemmar och vad gäller kring rökrum?
2020-05-19 Inget stopp för inställelse på grund av corona

Alla besvarade frågor (80668)