Möjligheten att flytta med barnet vid gemensam vårdnad

2021-05-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej jag har två barn som är 7 och 9 år. Har delad vårdnad med deras pappa. Jag bor med gångavstånd till skola, alla kompisar bor här och träningar. Pappan bor just nu 7 minuter härifrån med bil men har nu köpt ett hus i en annan kommun och det tar 35 minuter med bil från hemmet till skolan. Det känns väldigt olustigt. Får han flytta barnen till en annan kommun. Jag tror det kommer bli väldigt långa dagar för barnen i skolan och på fritids, dom kommer inte ha möjlighet att umgås med kompisar och deras träningar kommer dom komma hem väldigt sent ifrån om dom ens kommer få gå på dom.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid gemensam vårdnad bestämmer vårdnadshavarna tillsammans i frågor som rör barnens personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Boende är just en sådan fråga där båda vårdnadshavarna som utgångspunkt måste vara överens, därför kan man inte vid gemensam vårdnad flytta med barnen på eget bevåg.

Det låter i din fråga som att flytten skulle påverka barnen negativt i den aspekten att deras sociala liv med kompisar och fritidsaktiviteter skulle bli lidande. Detta talar för att en flytt inte är lämplig, är inte ni båda överens om flytten ska rådande förhållanden bestå.

Situationen i ditt fall

Pappan kan inte utan ditt samtycke vid gemensam vårdnad och växelvist boende flytta med barnen till en annan kommun, främst när avståndet blir så pass stort att barnens sociala liv och fritidsaktiviteter påverkas negativt. Kan ni inte komma överens om flytten ska rådande förhållanden bestå, delvis barnen ska bo kvar där barnen bor nu.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1721)
2021-06-16 Boendeförälder vägrar rätta sig efter umgängesdom
2021-06-13 Kan den ena föräldern hindra den andra föräldern att flytta?
2021-06-09 Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?
2021-06-08 Har jag rätt att träffa mina barnbarn?

Alla besvarade frågor (93144)