Möjligheten att få ut arv i förskott på grund av dement mor

2017-03-20 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej Jonas Wester och tack för ditt svar. Ang, förskottsarv, skall ett medgivande vara skriftligt eller muntligt? Min syster har fullmakt från vår mor att sköta hennes ekonomi.
SVAR

Hej igen.

Det finns inga formkrav för samtycke kring en gåva. Frågan blir istället ifall din systers fullmakt sträcker sig så långt att hon har behörighet att ge bort din mors egendom. Det får uttolkas ur själva förordnandet om fullmakten.

Om vi antar att hon har rätt att ge bort gåvan ses det automatiskt som ett förskott på arv om inget annat sägs. Detta följer av 6 kap. 1 § ärvdabalken.

Om vi antar att fullmakten inte täcker rätten att ge bort gåvan torde ni istället få vänta på att få ut ert arv tills er mor går bort, beroende på er mors hälsosituation kan det ju vara svårt för henne att upprätta en ny fullmakt. Jag vill fästa er uppmärksamhet vid att det jag skrev i mitt första svar angående god man inte är tillämpligt här eftersom en god man inte kan skänka bort gåvor i er mors ställe enligt 14 kap. 12 § föräldrabalken.

(Notera även att det är bättre för dig att använda kommentarfunktionen än att ställa en ny fråga. Då en ny fråga skickas in är det stor risk att den försvinner bland alla andra frågor som skickas in och att jag därför missar den. När du kommenterar på en fråga du ställt får jag en notis och försöker svara omgående)

Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1268)
2021-09-24 Förskott på arv om bröstarvinge får anselig summa pengar
2021-09-20 Kränks min arvsrätt av att min far givit gåva
2021-09-19 min far har givit en gåva till min bror, kränks min arvsrätt?
2021-09-18 Vad händer med framtida arv när två av tre barn får en gåva?

Alla besvarade frågor (95853)