Möjligheten att få ut arv i förskott på grund av dement mor

Hej Jonas Wester och tack för ditt svar.

Ang, förskottsarv, skall ett medgivande vara skriftligt eller muntligt?

Min syster har fullmakt från vår mor att sköta hennes ekonomi.

Lawline svarar

Hej igen.

Det finns inga formkrav för samtycke kring en gåva. Frågan blir istället ifall din systers fullmakt sträcker sig så långt att hon har behörighet att ge bort din mors egendom. Det får uttolkas ur själva förordnandet om fullmakten.

Om vi antar att hon har rätt att ge bort gåvan ses det automatiskt som ett förskott på arv om inget annat sägs. Detta följer av 6 kap. 1 § ärvdabalken.

Om vi antar att fullmakten inte täcker rätten att ge bort gåvan torde ni istället få vänta på att få ut ert arv tills er mor går bort, beroende på er mors hälsosituation kan det ju vara svårt för henne att upprätta en ny fullmakt. Jag vill fästa er uppmärksamhet vid att det jag skrev i mitt första svar angående god man inte är tillämpligt här eftersom en god man inte kan skänka bort gåvor i er mors ställe enligt 14 kap. 12 § föräldrabalken.

(Notera även att det är bättre för dig att använda kommentarfunktionen än att ställa en ny fråga. Då en ny fråga skickas in är det stor risk att den försvinner bland alla andra frågor som skickas in och att jag därför missar den. När du kommenterar på en fråga du ställt får jag en notis och försöker svara omgående)

Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”