Möjligheten att få ut arv i förskott på grund av dement mor

2017-03-18 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej. Jag och min syster har en fråga ang. förskottsarv - vår mor är dement och bor på vårdhem, är det möjligt för oss att ta ut vårt arv i förskott?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Er mors samtycke
För att förskott på arv ska vara aktuellt krävs att er mor ger bort del av sin egendom till er. Utan hennes samtycke kan ni alltså inte ta egendom av henne och beteckna det som arv innan hon är avliden.

Gåva från er mor
För att ni ska kunna få ut egendom från er mor nu som förskott på arv krävs alltså att egendomen ges till er från er mamma, som en gåva.

God man för er mor
Om er mor är kraftigt dement är det rimligt att hon bör ha en god man som kan hjälpa till att ha hand om hennes egendom. En god man kan få behörighet att ingå gåvoavtal för er mors räkning enligt regler i 11 kap. 4-5 §§ föräldrabalken.

Verkan av avtal som sluts av en dement person
Om er mor inte har en god man är det möjligt att (beroende på hur kraftigt dement hon är) avtal hon ingår förklaras som ogiltiga enligt lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av psykisk störning. Då är alltså gåvan (som hon måste ge till er för att ni ska få ut ert arv i förskott) ogiltig.

Mitt råd är att ni förordnar en god man till er mor, och låter denne ingå gåvoavtalet i er mors ställe. Om en god man redan finns krävs att denne har behörighet att ingå ett sådant gåvoavtal för er mor. Notera även att gåvan endast kan ges om det kan antas vara er mors vilja. Ni kan inte ensamt bestämma att ni ska få ut ert arv i förskott.

Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1176)
2021-01-10 Arvsskifte vid förskott på arv genom fastighetsöverlåtelser
2020-12-31 Förtida uttag på arv
2020-12-31 Kan dödsbodelägare begära att se min kontohistorik?
2020-12-31 Förskott på arv

Alla besvarade frågor (88087)