Möjligheten att få ensam vårdnad

Hej

Jag undrar ifall jag kan ansöka om ensamvårdnad för att min sambo hjälper ändå inte till med barnet tex inte spenderar tid , eller tar hand om barnet. Bara 2 timmar Max efter hans jobb . Han går aldrig med henne till BVC eller olika aktiviteter även när han är ledig så visar han inget intresse. Och när jag vill skaffa pass för barnet och resa så tillåter han inte , han tillåter inte ens mig åka till min mamma som bor i en annan stad i Sverige 3 timmar från vår stad . Och då vill jag skaffa ensamvårdnad så jag lättare kan ta mig runt med barnet utan att mannen ifrågasätter allt. Han hotar varje gång vi bråkar att han inte kommer någonsin skaffa pass eller tillåta barnet resa utan att han är med . Det känns jag har förlorat min frihet när jag har skaffat barn med honom. Och vet inte hur det är elllrr om jag kommer få ensamvårdnad om det är så . Men jag vill fortfarande leva med honom för jag älskar honom men vill ändå ha min frihet med barnet

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Möjligheten finns att hos tingsrätten ansöka om ändring av vårdnaden. Ändringen kan gå från gemensam vårdnad till ensam vårdnad och vice versa. När domstolen har att bestämma vårdnaden över barnen ska de som huvudregel utgå från den grundläggande principen barnets bästa.

Av 6 kap. 2a Föräldrabalken (FB) stadgas att barnets bästa ska vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid

risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och

barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.

Vid bedömningen av om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om en av dem ska anförtros ensam vårdnad ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet- deras samarbetsförmåga, 6 kap. 5§ st. 2 FB. Föräldrarnas samarbetsförmåga kan alltså påverka om vårdnaden blir ensam eller gemensam. Här finner jag att det finns utrymme för dig att argumentera. Du kan resonera likt du har framfört i din bakgrundsinformation. En helhetsbedömning som kommer göras där olika aspekter kommer beaktas.

Jag hoppas innerligt det hela löser sig för dig och känner du att du behöver ytterligare hjälp rekommenderar jag dig att höra av dig till våra jurister.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El MallahRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”