Möjligheten att begära ut en bouppteckning

FRÅGA
Jag undrar om en bouppteckning är en officiell handling. Är skild sedan flera år och har 2 barn med min fd make. Han har nu avlidit och är omgift sedan 8 månader tillbaka. Jag är intresserad av bouppteckningen för mina barns skull. Därför min fråga.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För varje dödsbo ska en bouppteckning upprättas. Bouppteckningen är en förteckning över alla tillgångar och skulder som den avlidne hade på dödsdagen, 20 kap. 4 § ärvdabalken.

En bouppteckning ska som huvudregel upprättas inom tre månader från dödsfallet och inom en månad därefter ges in till Skatteverket för registrering.

Bouppteckningar som är upprättade från och med 1 juli 2001 förvaras hos Skatteverket. En registrerad bouppteckning är en offentlig handling, vilket ses enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Det innebär att vem som helst kan begära ut en kopia av den.

Vill du beställa en bouppteckning från Skatteverket kan du klicka här.

Sammantaget kan du alltså begära ut en kopia av bouppteckningen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (390)
2022-01-18 Banksekretess - tvist i ARN?
2022-01-17 Begäran om utdrag ur annans belastningsregister
2021-12-31 Hur kan jag ta reda på om en person har fler barn?
2021-12-31 Hur begär jag ut kopia av polisanmälan?

Alla besvarade frågor (98668)