Möjligheten att ärva hela kvarlåtenskapen som en av flera bröstarvingar

2020-12-14 i Testamente
FRÅGA
Min mamma är gift med min pappa sedan snart 50 år tillbaka. Min mamma står som ägare till fastigheten de bor på, men den är inte enskild egendom.Jag har två syskon som för lite mer än ett år sedan fick en annan fastighet (sommarhus) i gåva av min mamma. Ett gåvobrev blev upprättat och det står tydligt att fastigheten inte ska ses som förskott på arv. Detta innebär att jag har blivit förfördelad arvsmässigt, eftersom vi tre syskon vid min mammas bortgång ska dela på arvet med 1/3 av fastigheten som finns kvar (1/3 av halva om vår pappa fortfarande lever och 1/3 av hela om även pappa har gått bort). Detta känns för mig väldigt orättvist, eftersom mina två syskon sitter med en väldigt värdefull fastighet (ca 6 milj) sedan tidigare gåva.Min pappa börjar bli dement och min mamma är orolig för framtiden och vill försöka säkra upp det som går. Min fråga är således om min mamma kan skriva ett testamente där hela fastigheten hon och pappa bor på ärvs av mig och enbart mig. Kan ett testamente gå förbi min pappas arvsrätt på halva fastigheten vid mammas bortgång och även mina syskon? Eller måste gåvobrevet skrivas om så att den andra fastigheten inte skrivs som ett förskott på arv till mina syskon, och att jag inte kräver min arvslott i den fastigheten (mina syskon skulle inte kunna köpa ut mig från fastigheten) och att jag "kompenseras" genom att ärva fastigheten efter min mamma?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelserna om testamenten och arvsrätt regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln är att den som vill sälja en fastighet själv får bestämma till vilket pris fastigheten ska säljas. Det finns en presumtionsregel i 6 kap 1 § ÄB som säger att en gåva men även en fastighet såld till underpris utgör förskott på arv. Givaren/säljaren kan dock, precis som i fallet du beskriver, bestämma att fastigheten inte skall utgöra förskott på arv. Avgörande för ett sådant förfarande är personens avsikt och vilja, det finns alltså inget formkrav för hur eller när en sådan önskan skall framföras. Sommarhuset i fråga skall alltså inte räknas som förskott på arv.

I frågan om att vidare kunna testamentera den andra fastigheten till dig gäller följande:

Som huvudregel har en make alltid rätt att ärva hela sin makes kvarlåtenskap, 3 kap. 1 § ÄB. Har maken gått bort går istället hela arvet till den avlidnes bröstarvingar, dvs barn. Är ni tre syskon är utgångspunkten om det inte finns ett testamente att kvarlåtenskapen fördelas lika, alltså 1/3 vardera. Barnen till den bortgångna har alltid legal rätt till hälften av sin laglott, den går inte att testamentera bort. Det innebär att varje syskon i detta fall har rätt till minst 1/6 av den bortgångnas arv.

Det är alltså möjligt att som enskilt syskon få ärva en majoritet av kvarlåtenskapen, men inte allt, om testamente upprättas. Om enbart du anförs som arvstagare i testamentet finns det dock möjlighet till arvsavsägelse av dina syskon, där dom som arvingar godkänner ett testamente där dom uteslutits från arvet, arvsavsägelse framgår närmare av 17 kap 2 § ÄB. Om din pappa lever kan han som alternativ avstå arv, det innebär att arvet förses bröstarvingarna till den som avstått arvet, det vill säga du och dina syskon, som i sådana fall kan avsäga sig sitt arv. Det går också att fördela kvarlåtenskapen jämt genom gåvor i efterhand.

Behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt här.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor.

Vänliga hälsningar

Elmer Mårtensson Wallhult
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2819)
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Alla besvarade frågor (91198)