Möjlighet till uppehållstillstånd för blivande sambo

2015-02-16 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Jag är svensk medborgare som har en amerikansk flickvän som studerar och vi vill gärna bo tillsammans här över ett halv år innan hon återgår till sina studier. Är ett tillfälligt uppehållstillstånd aktuellt för oss och påverkar det senare ansökan om det finns avbrott? (eftersom jag läst att gränsen är två år).
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till LAWLINE med din fråga.

Enligt utlänningslagen 2 kapitlet 5 § så ska en utlänning som vistas i Sverige i mer än tre månader ansöka om uppehållstillstånd. Utlänningslagen finner du här: här

Uppehållstillstånd ska som huvudregel sökas av din flickvän innan hon kommer till Sverige enligt 5:18 utlänningslagen. Det är viktigt att ni tänker på det då det i samma paragraf att det inte får göras efter inresa till Sverige. Det finns dock en del undantag som följer med paragrafen. Ett av undantagen är att din flickvän redan har fått beviljat uppehållstillstånd genom sina studier och det går att utläsas i åttonde punkten i samma paragraf. Men annars gäller det som huvudregel att uppehållstillstånd ska sökas innan din flickvän ankommer till Sverige.

Ansökan ska skickas till Migrationsverket som sedan tar beslut om uppehållstillståndet.

Permanent uppehållstillstånd ska ges till utlänning som HAR sambo eller make i Sverige enligt 5:3 utlänningslagen. Bor ni stadigvarande tillsammans och har ett gemensamt hushåll under din flickväns vistelse i Sverige så räknas det som ett samboförhållande enligt 1 § här

Uppehållstillstånd får även ges till en utlänning som har för avsikt att INGÅ äktenskap eller BLI sambo med en person som är bosatt i Sverige enligt 5:3a utlänningslagen, men detta görs endast om förhållandet verkar seriöst och inget annat talar emot det.

Första gången uppehållstillstånd ges så kommer det att vara tidsbegränsat och efter två år ges permanent uppehållstillstånd enligt 5:8 utlänningslagen. När två år har gått och ert sambo-förhållande fortfarande är oförändrat så kan ett permanent uppehållstillstånd ges till den sökande enligt 5:16 utlänningslagen.

Ett permanent uppehållstillstånd kan återkallas (dras tillbaka) för en utlänning av Migrationsverket om han eller hon inte längre är bosatt i Sverige. Om din flickvän har anmält till Migrationsverket att hon vill ha kvar uppehållstillståndet då hon återgår till sina studier i USA då får hon ha kvar sitt uppehållstillstånd i två år. Det här finner du i 7 kap. 7 § i utlänningslagen.

Det framkommer inte i din fråga hur länge din flickvän ska vistas i USA när hon har återgått till studierna efter hennes vistelse i Sverige. Ska din flickvän, då hon åker tillbaka till USA, vara kvar där i mer två år så är mitt råd till dig att söka ett tillfälligt uppehållstillstånd till hennes vistelse i Sverige.
Kommer hon dock tillbaka inom två år från USA och ett permanent uppehållstillstånd är beviljat under hennes vistelse i Sverige, så bör ni ansöka om ett permanent uppehållstillstånd redan nu.

Du finner även info på migrationsverkets hemsida, jag länkar dig direkt till relevant information här: http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Resa-fran-Sverige.html

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar

Odysseas Georgakakis Paulsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1190)
2021-06-23 Hur kan jag som ensamkommande barn få hit min familj?
2021-06-16 Kan min fru vänta på sitt uppehållstillstånd på plats i Sverige?
2021-06-11 Migrationsrätt - familjeåterförening
2021-06-10 Vad händer med mitt uppehållstillstånd om vi skiljer oss? Och vad händer med våra gemensamma barn?

Alla besvarade frågor (93333)