Möjlighet till positiv faderskapstalan och faderskapsutredning enligt föräldrabalken

2017-03-01 i Barnrätt
FRÅGA
Jag är gift men hade ett kort förhållande med en annan man i somras. Nu är jag gravid och den mannen tror att han är far till barnet. Kan jag bli tvingad att vara med om en faderskapsutredning trots att jag är övertygad om att min man är far till barnet? Kan jag undvika det och helt enkelt låta min man stå som far till barnet då han normalt sett kommer bli det då vi är gifta? Vad kommer hända?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En positiv talan om faderskap (förklara någon som far) kan inte föras av mannen som tror sig vara far till barnet, utan endast av barnet, modern eller socialnämnden (modern och socialnämnden får föra talan för barnet) enligt 3 kap 5 § föräldrabalken.

Som utgångspunkt anses den man som modern är gift med då barnet föds vara barnets fader, 1 kap 1 § föräldrabalken. Undantag från denna utgångspunkt kan till exempel vara om det är utrett att modern har haft samlag med annan man under tiden då barnet kan vara avlat. Eftersom det då inte är helt säkert vem som är fader till barnet ska socialnämnden göra en utredning om faderskapet 2 kap 1 § föräldrabalken. Socialnämnden ska då utreda vem som är fader till barnet utefter de olika reglerna i 2 kap föräldrabalken, bland annat kan blodprov tas på modern, barnet och mannen som antas vara fader. Om socialnämndens utredning kan läggas till grund för en säker bedömning om vem som är barnets far bör den mannen beredas tillfälle att bekräfta faderskapet.

Denna undersökning är en skyldighet för socialnämnden och det är alltså inget som du kan hindra. Undersökningen menas ligga i linje med barnets bästa enligt 6 kap 2 a § föräldrabalken, som ska vara avgörande för alla beslut kring barnet. Man tänker alltså att det är till barnets bästa att med säkerhet fastställa vem som är fadern.

Sammanfattningsvis kan alltså inte mannen från i somras väcka talan om att han är fader. Dock kan socialnämnden tvingas till utredning om det framkommer att det finns anledning att misstänka att någon annan än din make är far till barnet. I så fall görs utredningen i enlighet med 2 kap föräldrabalken. Om du med säkerhet vet att din make är far till barnet lär även utredningen visa det och då fastställs han som far.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?