FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt01/03/2017

Möjlighet till positiv faderskapstalan och faderskapsutredning enligt föräldrabalken

Jag är gift men hade ett kort förhållande med en annan man i somras. Nu är jag gravid och den mannen tror att han är far till barnet. Kan jag bli tvingad att vara med om en faderskapsutredning trots att jag är övertygad om att min man är far till barnet? Kan jag undvika det och helt enkelt låta min man stå som far till barnet då han normalt sett kommer bli det då vi är gifta? Vad kommer hända?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En positiv talan om faderskap (förklara någon som far) kan inte föras av mannen som tror sig vara far till barnet, utan endast av barnet, modern eller socialnämnden (modern och socialnämnden får föra talan för barnet) enligt 3 kap 5 § föräldrabalken.

Som utgångspunkt anses den man som modern är gift med då barnet föds vara barnets fader, 1 kap 1 § föräldrabalken. Undantag från denna utgångspunkt kan till exempel vara om det är utrett att modern har haft samlag med annan man under tiden då barnet kan vara avlat. Eftersom det då inte är helt säkert vem som är fader till barnet ska socialnämnden göra en utredning om faderskapet 2 kap 1 § föräldrabalken. Socialnämnden ska då utreda vem som är fader till barnet utefter de olika reglerna i 2 kap föräldrabalken, bland annat kan blodprov tas på modern, barnet och mannen som antas vara fader. Om socialnämndens utredning kan läggas till grund för en säker bedömning om vem som är barnets far bör den mannen beredas tillfälle att bekräfta faderskapet.

Denna undersökning är en skyldighet för socialnämnden och det är alltså inget som du kan hindra. Undersökningen menas ligga i linje med barnets bästa enligt 6 kap 2 a § föräldrabalken, som ska vara avgörande för alla beslut kring barnet. Man tänker alltså att det är till barnets bästa att med säkerhet fastställa vem som är fadern.

Sammanfattningsvis kan alltså inte mannen från i somras väcka talan om att han är fader. Dock kan socialnämnden tvingas till utredning om det framkommer att det finns anledning att misstänka att någon annan än din make är far till barnet. I så fall görs utredningen i enlighet med 2 kap föräldrabalken. Om du med säkerhet vet att din make är far till barnet lär även utredningen visa det och då fastställs han som far.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”