Möjlighet till inneboende

2017-09-07 i Bostadsrätt
FRÅGA
Hej!Jag funderar på att ta in en innebonde i min bostadsrätt. Vi kommer dela på lägenheten, dock kommer jag vara borta mycket under vintern för att arbeta på annan ort. Jag kommer komma hem till lägenheten när jag har möjlighet till det. Kan föreningen se det som en andrahandsuthyrning för att jag inte själv kommer vara i lägenheten permanent under vintern, endast komma till lägenheten någon gång i månaden? Lägenheten kommer vara mitt enda hem och alla möbler kommer vara kvar. Med vänlig hälsning,Kristin
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bostadsrättsföreningen kan inte neka en inneboende, då den personen inte anses bruka lägenheten självständigt. Ibland kan gränsdragningen kring inneboende och hyrestagare vara svår att dra, men den juridiska utgångspunkten tas just i begreppet "självständigt". Om du ska vara borta långa, sammanhängande, perioder, samtidigt som din inneboende helt fritt utnyttjar lägenheten kan personen anses bruka lägenheten självständigt. Det faktum att du faktiskt bor där, och således har fri tillgång och kommer att befinna dig där talar dock för att den inneboende inte ska anses bruka lägenheten självständigt, ett ställningstagande som även stöds i rättsfallet NJA 2001 s. 241.

Således bör det inte vara några problem för dig att ta in en inneboende, men du kan även rådfråga hyresnämnden vid eventuell osäkerhet.

Med vänlig hälsning,

Anton Olenius
Fick du svar på din fråga?