Möjlighet till gemensam vårdnad

hi jag o min sambo vi har en dotter tillsammans, men nu fungerar våran förhållande inte så bra och hon hotar att ta dottern och åka tillbaka till Tyskland. Hon har ensam Vårdnad av barnet pga att jag blev inte informerat vid familieförvaltningen när jag skrev på faderskapet att man måste ansöka separat om gemensam Vårdnad. Men nu har vi kommit så långt att jag ser mig tvungen att inleda ett Rättsprozes mod henne för att få gemensam vårdnad så att hon inte kan ta barnet och åka tillbaka till Tyskland. De blir väldig svårt för alla inblandade att träffa varandra.

finns de nån utrymme i Svenkst lag som kan står i detta fall vid min sida. har jag minsta chansen att får delad vårdnad? Dotter går i Sverige till dagis och just nu bor vi alla ihop i ett stort hus ,jag har jobb o god inkomst men min sambo har inget av detta, men alla står bakom henne just nu!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av 6 kap 2a§ föräldrabalken (FB) framgår att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge. Detta innebär att det inte finns några andra intressen som kan gå före barnets bästa, t.ex. rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av kontakt med barnet.

Enligt 6 kap 5§ FB kan rätten, efter ansökan av dig, besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller ensam. Rättens beslut kommer, som framgått ovan, att grundas på vad som anses vara barnets bästa. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena. Det går därför inte att med säkerhet svara på hur dina möjligheter till gemensam vårdnad ser ut utifrån informationen i frågan. Jag ska dock försöka att ge en kortfattad överblick över hur rättsläget ser ut.

Inledningsvis ska sägas att det faktum att din inkomst är god medan din sambo är arbetslös är av liten betydelse i sammanhanget eftersom du, oavsett om du har vårdnad om barnet eller inte, är underhållsskyldig gentemot er dotter, detta enligt 7 kap 1§ FB. Enligt 6 kap 2a§ FB ska det, bedömningen av vad som är barnets bästa, fästas avseende särskilt vid risken för att barnet utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller annars far illa. Särskilt avseende ska även fästas vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Av 6 kap 5§ FB framgår även att vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros en av föräldrarna ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Det faktum att din sambo påstår sig vara beredd att ta med er dotter till Tyskland skulle kunna visa på att hon inte är beredd att försöka se till att er dotter får en god relation till båda sina föräldrar. I propositionen till FB, som fungerar som ett slags riktlinjer för hur lagen ska tillämpas, står att vårdnaden bör förordnas till den förälder som kan antas bäst främja ett nära och gott umgänge mellan barnet och den andra föräldern. Detta är alltså något som möjligen skulle kunna tala till din fördel. Beroende på er dotters ålder och mognad kan också hennes vilja komma att få betydelse i bedömningen vad som är hennes bästa.

Jag vill dock än en gång betona att det inte går att ge något säkert svar på din fråga. För att få vidare rådgivning angående dina möjligheter att få framgång i en eventuell rättsprocess skulle jag rekommendera dig att kontakta någon av de specialiserade jurister som Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka.

Föräldrabalken hittar du här.

Hoppas att allt löser sig!

Vänligen,

Tom SundinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000