Möjlighet till ekonomisk stöd för studerande under 21 år

2019-04-11 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en syster som inte längre kan bo hemma på grund av trasiga hemmaförhållanden där socialtjänst är inblandad. Hon är 19år och går på gymnasiet. Vilken rätt till bostad har hon? Vilken rätt till ekonomiskt stöd har hon? Just nu bor hon hos mig och har gjort det snart en månad.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har valt att dela upp det här svaret i två delar. I den första delen kommer jag berätta om den försörjningsplikt din systers föräldrar har och i den andra delen vilken eventuell hjälp hon kan få av socialtjänsten.

Föräldrars försörjningsplikt
Du skriver i din fråga att din syster är 19 år gammal och går på gymnasiet. Enligt 7 kapitlet 1 § i Föräldrabalken har föräldrar en försörjningsplikt för barn upp till 21 års ålder som studerar (här.) En förälder som inte bor varaktigt tillsammans med sitt barn ska betala genom ett underhållsbidrag (7 kap 2 § FB, här.) Vid fastställandet av hur mycket föräldrarna ska betala tar man hänsyn både till barnets behov av försörjning och föräldrarnas ekonomiska förmåga.

Utgångspunkten är alltså att det är din systers föräldrar som ska försörja henne. Beroende på hur situationen ser ut kanske detta inte är praktiskt möjligt. Om det är så att hennes föräldrar inte har ekonomisk möjlighet att försörja din syster, de vägrar att göra detta eller man gör bedömningen att hon inte har ett behov av sådan försörjning kan man behöva titta på andra alternativ.

Rätt till hjälp från socialen
Enligt 3 kapitlet 2 § i socialtjänstlagen (SoL) ska socialtjänsten bland annat främja den enskildes rätt till bostad (här.) Detta innebär dock inte att de har en allmän skyldighet att förmedla bostäder, utan som vuxen så man måste som huvudregel själv ordna sin bostad. Socialtjänsten kan dock vara skyldig att erbjuda någon form av boplats till personer som befinner sig i akut bostadslöshet eller en väldigt utsatt situation. Enligt Högsta Domstolen så rör sig detta främst om personer som är helt bostadslösa eller har speciella svårigheter som gör att de inte kan ordna bostad på egen hand.

Hittar man en bostad men inte har råd att betala hyra kan man få försörjningsstöd av socialtjänsten enligt 4 kap 3 § 2 st SoL (här.) Samma sak gäller om man inte har råd med till exempel mat, hygienartiklar, elräkningar eller kläder.

Sammanfattningsvis så skulle jag råda dig och din syster att prata med socialtjänsten och höra hur ni kan gå vidare rent praktiskt. Beroende på hur situationen ser ut finns det som jag skrivit en del olika alternativ som kan bli aktuella.

Jag hoppas att detta gav svar på dina frågor och du är varmt välkommen att höra av dig igen om det är något mer du undrar!

Vänligen,

Emmy Rosendahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (454)
2019-08-17 F.d. sambo vägrar ändra sin folkbokföringsadress efter flytt - vad göra?
2019-08-17 Finns det möjlighet att snabba på handläggningstiden?
2019-08-09 Definitionen av "servering" i alkohollagen
2019-07-19 Upphör LVU vid 18 års ålder?

Alla besvarade frågor (72058)