Möjlighet till avbokning trots bindande avtalsvillkor

2020-10-21 i Avtal
FRÅGA
Hej,Jag har bokat biljetter till en teaterföreställning. I beställningen står det att "Jag godkänner bokningsvillkoren.: Bokningen är bindande. Köpt biljett återlöses ej. Jag har inte betalat bokningen. Kan jag boka av?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du bokade biljetterna till teaterföreställningen ingick du ett avtal med företaget som tillhandahåller föreställningen. Enligt Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL), blir ett avtal bindande för avtalsparterna enligt 1 kap. 1 § AvtL. Detta innebär att avtalsvillkoren är tillämpliga i största möjliga mån, och i de fall avtalet inte räcker till kan man använda sig utav andra lagar genom en analog tillämpning. I det här fallet ger dock ditt avtal dig svar på din fråga - ifall du kan avboka dina biljetter eller inte. I och med att det framgår av avtalet att bokningen är bindande kan du förmodligen inte avboka biljetterna, vare sig du betalat dem i dagsläget eller inte. Det finns möjlighet att jämka oskäligt betungande avtalsvillkor enligt 36 § AvtL, men det bör tyvärr inte anses oskäligt betungande med ett sådant villkor om att bokningen är bindande. Jag skulle däremot råda dig att, inte direkt juridiskt sett, höra av dig till teatern och se efter ytterligare möjligheter att frånträda avtalet på annat sätt.

Hoppas du fick svar på din fråga, och om inte får du jättegärna höra av dig igen.

Med vänlig hälsning,

Hanna Törnsén Fredriksson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1474)
2021-05-13 Vem kan aktivera en framtidsfullmakt när det finns flera fullmaktshavare?
2021-05-11 Avtal om ränta på lån
2021-05-03 Mall för överlåtelse av hus på ofri grund
2021-05-02 Avtala bort giltiga betalningsmetoder?

Alla besvarade frågor (92198)