Möjlighet för utlänning att få uppehållstillstånd i Sverige pga delad vårdnad över barn med svensk förälder men utan sammanboende?

2017-06-08 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min man fick uppehållstillstånd men sina två flickor en som är 3 och en som är 9. Mamma stannade i Chile. De har gemensam vårdnad. Flickorna saknar sin mamma. Hon har varit här på besök men jag och min man som är pappa till flickorna vill hjälpa henne att stanna i Sverige eftersom de saknar henne och det är väldigt viktigt för deras uppväx att mamma är med i deras liv. Vad kan vi göra för att hjälpa henne att Stanna i Sverige?. finns det nåt att göra?
SVAR

Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Regler om uppehållstillstånd finns i 5 kap utlänningslagen. I 5 kap 3 § anges när uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning "ska" beviljas (dvs när en en rätt till uppehållstillstånd finns), men den tycks inte aktuell i den situation du beskriver. I 5 kap 3a § anges när uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning "får" beviljas. Det handlar alltså om situationer där det inte finns en rätt men en möjlighet att få uppehållstillstånd.

I mammans fall kan 3 kap 3a § punkt 4 vara aktuell. Uppehållstillstånd kan nämligen beviljas en utlänning som ska utöva umgänge, som inte är av begränsad omfattning, med ett barn som är bosatt i Sverige. Enligt Migrationsdomstolen (MIG 2008:30) är bestämmelsen tillämplig endast när sökanden (dvs barnens mamma) är vårdnadshavare eller har tillerkänts rätt till umgänge med barnet och inte sammanlever med detta. Eftersom barnens mamma har gemensam vårdnad med barnens pappa kan hon ha möjlighet att beviljas uppehållstillstånd enligt denna bestämmelse. Det förutsätter dock att hon ska utöva umgänge "som inte är av begränsad omfattning", vilket barnens mamma måste styrka i sin ansökan. Där kan troligtvis du och framförallt barnens pappa i egenskap av vårdnadshavare vara behjälpliga i att styrka detta.

Behöver ni mer hjälp råder jag er att vända er till en av våra erfarna jurister, vilket bokas lätt här.

Hoppas svaret är till hjälp!

Hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1252)
2021-11-27 Valid residence permit as a requirement for a new permit
2021-11-17 Permanent uppehållstillstånd
2021-11-14 Vad händer om man reser utan uppehållstillståndskort?
2021-11-13 What can affect an application for permanent uppehållstillstånd/permanent residence?

Alla besvarade frågor (97338)