Möjlighet för styvförälder att få vårdnad då barnet motsätter sig

2017-04-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Min pappa hade fått full vårdnad om min 15-åriga halvsyster, vi kallar henne Bea, och gift om sig med en annan kvinna, henne kallar vi Anna. Beas biologiska mamma har flytt från Sverige pga olagligheter hon gjort. Nu har pappa tyvärr gått bort och Anna vill ha vårdnaden om Bea. Anna är från Kuba och pratar om att flytta tillbaka dit igen. Kan Anna tvinga Bea att flytta dit om Bea inte vill? Bea ska strax börja gymnasiet och har bott i Sverige alltid.Tacksam för er hjälp!MvhAnton
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då Beas pappa avlider står hon utan någon vårdnadshavare, då styvföräldrar inte har några som helst juridiska rättigheter gentemot sin partners barn. Då en förälder med ensam vårdnad avlider ska tingsrätten enligt 6 kap 9 § föräldrabalken efter anmälan av den andra föräldern eller socialnämnden, förordna den andra föräldern eller någon annan till vårdnadshavare. Eftersom Beas mamma har lämnat landet framstår det för mig som att hon inte bör vara lämpad att förordnas till vårdnadshavare. Då ska socialnämnden ansöka om att en annan person förordnas till vårdnadshavare.

Om Anna är intresserad av att bli vårdnadshavare så bör hon kunna förordnas till detta. Det som talar för att Anna utses till vårdnadshavare är att hon och Bea tidigare levt tillsammans. Vid denna bedömning är det dock barnets bästa som är utgångspunkten. Då Bea är 15-år kommer domstolen sannolikt ta stor hänsyn till hennes önskemål. Om hon skulle motsätta sig att Anna blir hennes vårdnadshavare med hänvisning till att hon inte vill flytta till Kuba en flytt till Kuba skulle detta tala för att Anna kanske inte bedöms vara en lämplig vårdnadshavare.

Om du har några ytterligare frågor ber jag dig att återkomma!

Vänligen,
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (852)
2021-07-25 Exet har samarbetssvårigheter och ignorerar all kontakt gällande barnet
2021-07-21 Vad kan man göra om den ena vårdnadshavaren inte vill godkänna ett nytt pass för barnet?
2021-07-16 Who gets custody of newborn when not married?
2021-07-15 Full vårdnad över barn

Alla besvarade frågor (94235)