Möjlighet för sambo att överta hyresrätt

2018-10-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Jag flyttade in hos min sambo till hans hyreslägenhet för 3,5 år sen. Han står på hyreskontraktet. Nu vill han flytta och säga upp lägenheten. Finns det nån möjlighet för mej att överta kontraktet. Jag har en dotter på 13 år som bor för det mesta hos mej eftersom hon går i skolan där vi bor.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i sambolagen (SamboL) och 12 kap. jordabalken (JB). Det finns olika möjligheter för dig att överta kontraktet.

Huvudregeln är att en hyresgäst endast har rätt att överlåta sin hyresrätt till någon annan om hyresvärden samtycker till detta (12 kap. 32 § JB) Detta gäller även vid överlåtelseformer som t.ex. bodelning (12 kap. 33 § 1 st. JB). Dock gäller att om en sambo har fått bostaden tilldelad sig genom bodelning så har den sambon rätt att överta hyresrätten och kontraktet även mot hyresvärdens vilja (12 kap. 33 § 2 st JB). Om samborna införskaffade hyresrätten för gemensamt bruk utgör den samboegendom och ska den ingå i en eventuell bodelning (5 § SamboL). Då kommer den sambon som kan anses bäst behöva bostaden ha rätt att få den (16 § 2 st SamboL). Dock kommer hyresrätten förmodligen inte att ses som samboegendom, eftersom att din sambo innehade hyresrätten innan du flyttade in till honom och därför var syftet inte att ni skulle bo där tillsammans. Bostaden kommer därför inte ingå i en ev. bodelning och du har inget rätt till bostaden genom en bodelning.

Dock kan det finnas en möjlighet att för dig att överta bostaden även om den inte utgör samboegendom (22 § SamboL). Det som krävs då för att detta ska bli aktuellt är att du bäst behöver bostaden och att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt. Om det inte finns några gemensamma barn krävs att det föreligger synnerliga skäl för att ett sådant övertagande ska få ske. Vad som avses med synnerliga skäl måste bedömas från fall till fall, men normalt uppställs höga krav för när en sambo ska har rätt att få överta bostaden när det inte finns några gemensamma barn.

Om du inte skulle ha rätt att få överta bostaden enligt 22 § SamboL, finns en tredje möjlighet. Enligt 12 kap. 34 § JB får en hyresgäst, som ej avser att använda sin bostadslägenhet, överlåta hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbor med denne, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas, om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen. Detta innebär att din sambo kan överlåta hyreskontraktet till dig. Då ni är sambor räknas ni som närstående och eftersom ni bott tillsammans i 3,5 år uppfyller ni kravet på varaktighet. Det krävs dock ett godkännande från antingen hyresvärden eller hyresnämnden.

Sammanfattningsvis finns det olika möjligheter för dig att få ta över hyreskontraktet. Den första möjligheten är genom bodelningen, men eftersom att hyresrätten med största sannolikhet inte räknas som samboegendom är detta alternativ uteslutet. Den andra möjligheten är genom 22 § SamboL om du bäst behöver bostaden och att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna kan anses skäligt. Den tredje möjligheten är att din sambo överlåter hyreskontraktet till dig enligt 12 kap. 34 § JB, men det krävs antingen godkännande från hyresvärden eller hyresnämnden.

Johanna Ambjörn
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1410)
2019-08-22 När får en hyresgäst besittningsrätt?
2019-08-22 Jag har borrat sönder en elledning i hyresrätten - Ska hyresgäst eller hyresvärd stå för kostnader förenat med skadan?
2019-08-21 Betalning av hyra under uppsägningstid
2019-08-21 Hyra på lägenhet vid sjukhusvistelse

Alla besvarade frågor (72169)