Möjlighet för efterlevande make att undanta bostadsrätt från bodelning enligt 12:2 ÄktB?

2019-01-24 i Bodelning
FRÅGA
Min mor har dött och hon var omgift sedan 5 år innan dödsfallet. Inga gemensamma barn. Jag och mina 2 systrar är särkullsbarn samt att maken hade två barn som också är särkullsbarn i detta äktenskap. Maken hade ärvt en bostadsrätt(lägenhet) av sina föräldrar när dom avled men inget testamente eller gåvobrev finns på den lägenheten till maken. Min mor och hennes make hade en gemensam bostadsrätt och en gemensam bil. Vad händer med hans bostadsrättslägenhet ? Hans sida hävdar 12:2 (ÄktB) Att den inte ska ingå i bodelningen och arvskiftet ? Jag undrar efter att ha läst lite men inte fått svar på om det blir rätt, då det inte finns något som säger att det ska vara hans enskilda egendom och inte tas med i detta. Har vi särkullsbarn från vår mors sida ingen rätt i denna fråga och säga nej till 12:2 från makens sida ? Måste inte det finnas testamente eller gåvobrev på den lägenheten för att det ska vara enskildegendom ? Ska vi anlita en jurister (Advokat) som kan hjälpa oss eller är det inget att göra åt denna sak ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du verkar redan ha hittat äktenskapsbalken, men för att du enkelt ska nå den länkar jag till den här.

Är bostadsrätten giftorättsgods?

Jag bedömer att bostadsrätten ska ses som giftorättsgods, utifrån den information du har gett mig. Det krävs, precis som du skriver, ett testamente eller gåvobrev med en föreskrift om att den ska vara enskild för att förändra detta. Även ett äktenskapsförord mellan din mor och maken kan ha gjort bostadsrätten till enskild egendom, något sådant verkar dock inte finnas mellan dem.

Möjlighet att använda 12:2 ÄktB?

Denna bestämmelse ger den efterlevande maken möjlighet att begära att vardera sida behåller sitt egna giftorättsgods. Det är också möjligt att begära att enbart en del av giftorättsgodset står utanför bodelningen, men då ska den andra sidan få behålla motsvarande del av sitt giftorättsgods. Observera att det inte krävs att egendomen är enskild för att denna bestämmelse ska kunna användas. Är egendomen enskild undantas den från bodelning enligt andra regler i äktenskapsbalken, utan att den efterlevande maken särskilt måste begära det. (se 10 kap 1 § ÄktB)

I ditt fall innebär det att din mors make kan begära att få behålla bostadsrätten. Observera att det måste vara han som begär det, inte hans anhöriga eller någon annan. I det fall att begäran sker, behåller din mor en lika stor kvotdel av sitt giftorättsgods. Det som vardera make behåller ska inte ingå i bodelningen. Resterande egendom ska ingå i bodelningen och delas mellan din mor och hennes make i enlighet med 11 kap ÄktB. Den egendom som tillfallit din mor genom bodelningen blir hennes kvarlåtenskap och det är den som ska fördelas enligt ärvdabalkens regler eller ett eventuellt testamente.

Sammanfattning och rekommendation

Min bedömning är att maken kan använda 12:2 ÄktB för att undanta bostadsrättslägenheten från bodelningen. Detta förutsätter dock att det är maken själv som begär detta och att din mor (er sida) får behålla motsvarande del av hennes giftorättsgods. Baserat på min bedömning är min slutsats att ni inte kan göra något för att förhindra detta. Jag vill dock påpeka att detta är min slutsats och att en jurist/advokat kan komma fram till en annan. I och med att en bostadsrätt kan vara värd mycket pengar kan det eventuellt vara motiverat att låta en jurist titta på ert fall för att få ytterligare en bedömning.

Om ni önskar anlita en jurist är ni varmt välkomna att ta hjälp av Lawline Juristbyrå. Där arbetar erfarna jurister som mer än gärna hjälper er. Ni hittar mer information och kan boka tid här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2185)
2019-05-19 Vad händer med gemensam skuld vid skilsmässa?
2019-05-15 Eget bodelningsdokument
2019-05-13 Kan gåvobrevet skrivas i efterhand?
2019-05-13 När måste man begära bodelning senast?

Alla besvarade frågor (69137)