FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott05/04/2016

Möjlighet för dement mormor att överlåta bostadsrätt till barnbarn

Min mormor är gammal och har nu flyttat in på demensboende. Hon har ingen överförmyndare eller god man, men hon har en barnlös dotter kvar i livet. Får min mormor genom gåvobrev skänka/överlåta sin bostadsrätt till mig som enskild egendom, så att den inte räknas in i arvet? Har jag arvsrätt från min moster, när hon är avliden?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Till att börja med kan jag nämna att det finns en tveksamhet över om din mormor överhuvudtaget har rätt att företa en sådan rättshandling som att överlåta sin bostadsrätt genom ett gåvobrev. Denna tveksamhet uppstår på grund av hennes sjukdom och avsaknaden av god man eller förmyndare. I lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning (https://lagen.nu/1924:323) kan du läsa att avtal som ingåtts av en person under påverkan av psykisk störning är ogiltigt. I stort sett allt talar för att din mormors sjukdom faller in under en sådan psykisk störning som lagen åsyftar.

Om vi trots det utgår från att din mormor har rätt att företa rättshandlingar vilket hon kan få med en god man eller förmyndare kan vi istället se till ärvdabalkens (ÄB) regler (https://lagen.nu/1958:637). En grundtanke inom arvsrätten är att en person får ge bort gåvor hur den vill under sin livstid. I ditt fall har dock din moster rätt till en laglott om hälften av din mormors kvarlåtenskap när din mormor går bort. Din moster har alltså rätt att ärva hälften av det din mormor äger vid sin bortgång. Om din mormors bostadsrätt utgör mindre än hälften av hennes totala tillgångar är det alltså inget problem att genom ett gåvobrev ge bostadsrätten till dig.
Om bostadsrätten dock utgör mer än hälften av den totala kvarlåtenskapen och alltså gör ett intrång på din mosters laglott blir svaret annorlunda. Om din mormor skänker bort bostadsrätten kan ett så kallat förstärkt laglottsskydd uppstå för din moster (7 kap 4 § ÄB). Skyddet innebär att du kan behöva ersätta din moster så att hon kan få ut det belopp som hennes laglott ger henne rätt till. Det bör nämnas att väldigt få gåvor träffas av det här skyddet. I regel handlar det om gåvor som någon ger bort på sin dödsbädd eller gåvor av egendom som man förbehåller sig nyttjanderätten av. Jag vet naturligtvis inte något om din mormors hälsa i nuläget men om hon bor på demensboende borde en eventuell gåva till dig i alla fall inte kunna anses vara av det slaget att hon förbehåller sig nyttjanderätten till bostadsrätten. Förutsättningarna för att det förstärkta laglottsskyddet ska vara tillämpligt lär därmed inte vara uppfyllda, såvida inte din mormor är väldigt nära att gå bort.
Givet att det förstärkta laglottsskyddet inte kan aktualiseras eller att bostadsrättens värde utgör mindre än hälften av din mormors totala förmögenhet kan alltså din mormor överlåta bostadsrätten till dig genom gåva, så att bostadsrätten inte räknas in i kvarlåtenskapen och arvet efter hennes bortgång.

Vi kan nu se till din arvsrätt efter din moster. Regler om arvsklasser blir då aktuella, de finner du i 2 kap ÄB. Eftersom din moster inte har några barn finns ingen i den första arvsklassen (2 kap 1 § ÄB), jag förutsätter även att hon inte har någon make. Vi ser då istället till den andra arvsklassen (2 kap 2 § ÄB) som säger att arv i andra hand går till den avlidnes föräldrar, ifall din moster avlider före din mormor skulle din mormor alltså få ärva allt eller hälften ifall din morfar lever. Ifall din mormor hinner gå bort innan din moster tillfaller arvet istället dig. Du får arvet efter din moster i din egen mors ställe då jag tolkar det som att din mor är avliden (istadarätten).

Lämna gärna en kommentar om det är något du tycker är oklart!

Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare