FrågaFAMILJERÄTTBodelning02/04/2017

Möjlighet att vid bodelning behålla mer av giftorättsgodset

Hej!

Min mor gifte sig för ca 5 år sedan med en ny man. Mannen flyttade in i min mors bostadsrätt. Mamma och denna nya man får 3 barn under dessa 5 år och det är den nya mannen som jobbar minst som får mest föräldraledighet och tar hand om barnen och vabbar. Mammas lön var mycket större i förhållande till denna mans som dessutom visade sig ha stora skulder innan de båda träffats. Efter en tid visar det även sig att denne nya män betalat någon annan kvinna på en stor summa av deras gemensamma giftorättsgods. Mamma och denna man har nu begärt att skilja sig och denna man X vill i minst fall ha hälften av giftorättsgodset men denna man X anser att han borde få mer hälften av giftorättsgodset med tanke på vad han gjort för familjen vid eventuell skilsmässa?. Det finns inga äktenskapsförord. Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hejsan,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglerna om skilsmässa och bodelning finns i äktenskapsbalken (1987:230). Till att börja med finns det som jag ser det ingen möjlighet för mannen att få behålla mer än hälften av giftorättsgodset vid bodelningen. (Bodelning innebär att makarnas egendom ska fördelas mellan dem vid upplösning av äktenskapet.) Möjligheterna är idag dåliga att få ersättning för att man exempelvis varit hemma med barn.

Däremot har din mamma två möjligheter för att få behålla mer av sitt eget giftorättsgods. Dels kan hon begära jämkning enligt 12 kap. 1 § äktenskapsbalken. För att hon ska få göra det krävs att det skulle vara oskäligt med hänsyn särskilt till äktenskapets längd men även till makarnas ekonomiska förhållanden i övrigt att hon vid bodelningen lämnar egendom till mannen. Du skriver att äktenskapet varade fem år vilket är relativt kort, man brukar säga att äktenskap kortare än just fem år ska ses som kort äktenskap och det är då ett starkt skäl att jämka bodelningen. Ett annat skäl för att hon ska få behålla mer är att han har stora skulder och att hon äger betydligt mycket mer. Paragrafen ger bara den make som har mest giftorättsgods möjlighet att jämka och jag tolkar din fråga som att din mor har mest egendom. Alltså kan inte mannen använda sig av lagregeln för att få behålla mer. Men din mamma skulle alltså kunna få behålla mer av giftorättsgodset genom att begära jämkning. Hennes andra möjlighet är att åberopa 11 kap. 4 § äktenskapsbalken eftersom du nämner att mannen har gett bort en summa pengar. Förutsättningarna för att kunna använda regeln är att mannen utan samtycke från din mor, senare än tre år från ansökan m skilsmässa i inte obetydlig omfattning genom gåvan har minskat sitt eget giftorättsgods. Är de förutsättningarna uppfyllda ”låtsas” man att de pengarna fortfarande finns kvar och lägger till dem i bodelningen. Då tillgodoräknas mannen alltså värdet av gåvan fast pengarna inte finns kvar. Men det krävs alltså att han minskat sitt giftorättsgods i inte obetydlig omfattning, ett riktvärde kan vara att gåvan utgjorde mer än tio procent av hans giftorättsgods. Slutligen kan sägas att om din mor och mannen inte kommer överens om bodelningen så måste någon av dem begära att tingsrätten utser en bodelningsförrättare, se 17 kap. 1 § äktenskapsbalken. De måste då tillsammans stå för hens arvode. Hoppas du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000