Möjlighet att utreda faderskap när annan fader redan är fastställd

2017-02-28 i Faderskap
FRÅGA
Har ett tilltagande bekymmer med ökande ålder. En kvinna som jag hade ett förhållande med för snart fyrtio år sedan fick då en dotter. Hon levde som sambo med en man och mannen angavs som fader till barnet utan vetskapen om hennes otrohet. Med tanke på arvsrättsliga frågor vill jag veta om jag är far till barnet. Vill dock inte ställa till det för kvinnan i hennes relation, dom är fortfarande sambo, om jag inte är fadern. Lite svårt att begära DNA, både på flickan som naturligtvis inget vet och även modern. Något tips hur man skall gå tillväga?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga!

Är kvinnan gift så fastställs hennes man som far genom faderskapspresumtion. Eftersom kvinnan inte var gift utan sambo med en man så hade socialtjänsten vid barnets födelse att på talan av barnet utreda vem som var far till detta. Vid utredningen inhämtas upplysningar ifrån modern och man får anta att kvinnan då uppgav sin sambo som far varefter han bekräftade faderskapet.

Lagstiftarens avsikt med utredning och rättsligt fastställelse av faderskap har varit att så långt som möjligt ge barnet rätten till sin biologiska far. Tyvärr är det dock så att en man som tror sig vara far till ett barn, inte har möjlighet att på egen hand få sitt faderskap rättsligt prövat. Lagstiftaren har valt att begränsa denna rätt bland annat för att minska risken för okynnes gärningar. Du har ingen möjlighet att själv väcka talan eller initiera en prövning och socialtjänstens utredningsskyldigheter upphörde när barnet fyllde 18. I praktiken innebär detta att dina möjligheter att få ditt eventuella faderskap rättsligt utrett och bekräftat är beroende av kvinnan eller barnets vilja.

Mitt råd till dig är därför att du kontaktar modern eller dottern och på ett så respektfullt sätt som möjligt delger dem dina tankar. Det kan kanske vara bäst att prata med modern först innan du ger dig till känna för dottern, då modern kanske med säkerhet vet att barnet inte är ditt eller har annan information. Hon kan nog också bedöma hur dottern skulle reagera. Även om det är viktigt för dig att få veta, så är det som du säger viktigt att respektera och ta hänsyn till nuvarande relationer.

Vill varken modern eller dottern utreda saken vidare finns det tyvärr inte mycket du kan göra.

Vill dottern få veta så räcker det att du och hon gör ett DNA test. Ni kan beställa ett sådant test privat och få hjälp med att göra och kontrollera testet av socialtjänsten. Om du är far till barnet – så kan ni om nuvarande pappan går med på det med hjälp av socialtjänsten ändra på faderskapet. Om nuvarande pappan motsätter sig så kan ni ta saken till domstol.

Mitt tips är alltså att du kontaktar modern och dottern, och om du vill veta mer i detalj, kontaktar socialtjänsten innan du pratar med dem.

Lycka till!
Vänligen

Josefine Dahlqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (366)
2021-09-14 Varför donatorn blir förälder vid heminsemination
2021-08-31 Kan man tvingas att lämna blodprov vid faderskapstest?
2021-08-20 Hur fastställs ett faderskap?
2021-08-19 Hur fastställs ett faderskap?

Alla besvarade frågor (95746)