Möjlighet att utföra renoveringar i hyresrätt

2019-02-13 i Hyresrätt
FRÅGA
För 27 år sedan flyttade vi in i en hyreslägenhet som då hade standard -60 tal. De äldre kvinnorna som bott i lägenheten hade avböjt det mesta av höjning av standard.Lägenheten var med andra ord kraftigt eftersatt i layout och allmän standard.Med fastighetsägarens godkännande (som vi skriftligt med underskrift) fick vi bekosta renoveringen av lägenheten. Det vill säga ny el, byte av lay out av badrum och kök, total om målning av tak väggar mm. Vi har kvar räkenskaperna som slutade på 75000 krNu önskar vi flytta till mindre lägenhet och krävs på kostnader som vi anser vi varit avtalsmässigt befriade från av Fast Ägaren tidigare.Det gäller bland annat att riva en platsbyggd bokhylla, riva textila väggar (som annars hade kunnat vara Papperstapeter) ta kostnaden för målning av element i lägenheten.Vi vill ha hjälp med att förstå vad vår skyldighet är med tanke på ovanstående.Vänligen,Agneta Ryding
SVAR

Hej,

Jag har uppfattat din situation som följer:

Du fick godkännande av fastighetsägaren att genomföra renoveringar i din hyresrätt. När du nu ska flytta har du blivit ombedd att finansiera återställandet av lägenheten. Dessa kostnader består i att en platsbyggd bokhylla ska nedmonteras, textilrapeter rivas och element målas om. Du anser att du, på grund av fastighetsägarens godkännande, inte bör vara ålagd att bekosta dessa åtgärder.

Bedömning

I 12 kap 24a § jordabalken (nedan JB) anges att:

"Bostadshyresgäster har rätt att på egen bekostnad i lägenheten utföra målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder. Minskar därigenom lägenhetens bruksvärde, har hyresvärden rätt till ersättning för skadan."

Här regleras en rätt för hyresgäst att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Sådana åtgärder är till exempel att måla, tapetsera eller utföra "därmed jämförliga åtgärder". Sådana åtgärder är till exempel:

"Montering av persienner, kakelsättning av kök och våtutrymmen, byte av golvlister, inläggning av heltäckande mattor på linoleumgolv, byte av innerdörrar och vred och uppsättning av träpanel i hall och rum utgör exempel på jämförliga åtgärder." (Lagkommentar på Karnov)

Det innebär att du som hyresgäst får utföra vissa typer av renoveringar i din lägenhet med stöd av lag. Det krävs inte att du har hyresvärdens godkännande för sådana åtgärder. Förutsatt att åtgärderna inte innebär en skada för hyresvärden ska hyresgästen inte behöva ersätta återställande.

Vissa av de åtgärder du räknat upp, till exempel en platsbyggd bokhylla, kan sträcka sig utanför de åtgärder som tillåts med stöd av 12 kap 24a § JB. I så fall har du som hyresgäst inte rätt att utföra sådana åtgärder utan godkännande från fastighetsägaren.

I ditt fall finns det dock ett godkännande från fastighetsägaren. Jag har inte tagit del av det avtal som slutits mellan er och kan inte uttala mig säkert kring hur det skulle tillämpas i den här situationen. Det som kan sägas är dock att det föreligger avtalsfrihet och att avtal ska hållas. Det innebär att fastighetsskötaren är bunden av det som avtalats. Har ni avtalat om att ni får genomföra renoveringarna utan att det ska anses vara skada på lägenheten bör ni därmed inte vara skyldiga att finansiera återställandet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du vill ha ytterligare juridisk hjälp är du välkommen att kontakta mig på felicia.johansson@lawline.se.

Felicia Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej Tack för ditt svar. Vill korrigera summan även om det inte bör ändra något i sak det ska vara 75.000 kr Fastighetsägaren säger "hade ni målat elementen vita hade inget krav ställts, det faktum att elementen är målade gula gör att ni måste betala" Vidare det avtal vi tecknade med hyresvärden 1993 " Hyresgäst och hyresvärd har överenskommit att hyresvärden godkänner att hyresgästen i egen regi och på egen bekostnad låter renovera ovanstående lägenhet. Dock måste ritningarna först godkännas av hyresvärden." Undertecknat Vi tillfället gavs också hyresfritt i några månader (oklart just nu hur länge det var) Vi lämnade ritningar på köket. MvH
2019-02-13 18:44
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1341)
2019-05-24 Vilka handlingar är ansvargrundande för hyresgäst?
2019-05-23 Är jag ansvarig för skador som fanns på lägenheten innan jag flyttade in?
2019-05-23 Hur mycket ljud får man göra ifrån sig i en hyreslägenhet?
2019-05-23 Får hyresvärden säga upp avtalet på grund av husdjur?

Alla besvarade frågor (69301)