Möjlighet att testamentera sparande

2015-02-10 i Testamente
FRÅGA
Jag vill spara pengar till min mamma på ett konto. Men då jag är gift och har barn kommer de att ärva de pengar som jag sparar till mamma om jag dör? Eller man kran kringgå de pengarna på nått sätt?
SVAR

Hej och tack för din fråga

Ett sätt för dig att garantera att din mor får de pengar du sparar till henne är genom ett testamente testamentera dessa pengar till henne. Genom testamentet kan du själv bestämma hur din kvarlåtenskap ska fördelas vid din död. För att testamentet ska vara giltigt måste det uppfylla kraven i 10 kap ärvdabalken (skriftlig form, solennitetsvittnen- två samtidigt närvarande vittnen).

I testationsrätten finns dock vissa inskränkningar: testatorn kan endast förfoga över halva värdet av giftorättsgodset för makarna, avser testamentet en del som testatorn inte kan förfoga över kommer denna del (del av värdet) inte kunna fördelas enligt testamentet eftersom maken har rätt till denna del. Maken rätt enligt den så kallade basbeloppsregeln (3 kap 1 § ärvdabalken) att som minst få en kvarlåtenskap om 4 prisbasbelopp (för närvarande är prisbasbeloppet 44 500 kr).

En annan inskränkning är bröstarvingars rätt till laglott enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken (denna rätt går före testatorns vilja). Laglotten utgörs av ett värde som är hälften av arvslotten (arvslotten är alltså hela din kvarlåtenskap).

Länk till ärvdabalken hittar du här här

Vänligen

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2522)
2020-06-30 Har vi helsyskon arvsrätt efter vår avlidna far i Serbien?
2020-06-30 Kan jag välja att inte öppna ett testamente vid bouppteckningen?
2020-06-30 Ändringar i testamente
2020-06-30 Godkännande och ändring av "testamente"

Alla besvarade frågor (81688)