Möjlighet att testamentera bort kvarlåtenskap

Jag är ogift och har inga barn. Däremot 3 syskon. Kan jag via ett testamente välja mina syskonbarn som mottagare.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inom svensk rätt finns det två olika successionsformer, dessa är arv och testamente och regler om dessa återfinns i Ärvdabalken (ÄB). Arv fördelas enligt den legala arvsordningen, vill man att sin kvarlåtenskap ska fördelas på ett annat sätt kan man, med några få undantag, göra det genom testamente. De viktigaste av dessa undantag är bröstarvingarsrätt till laglott och basbeloppsregeln som gäller för makar och sambos. Då du är ogift och saknar barn (bröstarvingar) gör sig dessa undantag inte gällande i ditt fall. Jag ser därför inget som hindrar att du testamenterar din kvarlåtenskap till dina syskonbarn istället för att kvarlåtenskapen tillfaller dian syskon via arv.

När du upprättar ett testamente är det viktigt att tänka på de formkrav som föreligger. Ett testamente ska upprättas skriftligen och bevittnas av två personer som är samtidigt närvarande. Vittnena behöver inte känna till innehållet i testamentet men de ska veta om att det är ett testamente de bevittnar. I 10:4 ÄB anges vem som är ett godkänt vittne och i 9:1 ÄB anger vilka krav som ställs på dig som testator (dvs. den som upprättar testamente).

Med Vänliga Hälsningar,

Mikaela NordhRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning