Möjlighet att stämma sitt fackförbund på grund av avtalsbrott?

2019-06-17 i Fackförening
FRÅGA
Jag blev uppsagd pga arbetsbrist 2016. Litade på att facket företrädde mig och att allt var korrekt. Begärde ut handlingarna nu och har läst förarbetena till LAS och upptäcker att både facket och arbetsgivaren gjort fel.1. Det är uppsägningsförbud om enda motivet är verksamhetsövergång. Och det är det enda de hänvisat till.2. Omställningserbjudandet är skäligt bara om det underviker uppsägning. Jag erbjöds att byta min fasta anställning mot en visstids och därmed förlora allt stöd från Trygghetsstiftelsen.3. Man gjorde ingen turordningslista trots att vi var 2 i omställning med exakt samma arbetsuppgifter. Man hänvisade till TurA-S ocj menade att jag hade unika arbetsuppgifter och därför fick en turordningskrets. Det var helt fel! Den som hade kortare anställningstid fick behålla jobbet.4. Man frångick omställningsavtalet mellan Arbetsgivarverket och de fackliga parterna. Om en arbetstagare motsätter sig ett erbjudande ska det anmälas till Omställningsnämnden för prövning. Inget sådant gjordes. Jag har inte heller känt till denna nämnd förrän förra veckan.Jag har således utsatts för en fingerad arbetsbrist och ett brott mot uppsägningsförbudet vid verksamhetsövergång. Facket har inte företrätt mig överhuvudtaget. Kan jag stämma facket för avtalsbrott? Jag har epost från ombudsmannen där det står att jag ska lita på henne o arbetsgivaren och att allt är enligt LAS, och att jag inte får något annat svar om jag går till en advokat.
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du år 2016 blev uppsagd i samband med en verksamhetsövergång. I samband med uppsägningen företrädde ditt fackförbund dig och garanterade att allt gick rätt till. Nu i efterhand har du upptäckt ett antal felaktigheter och undrar om du kan stämma facket för avtalsbrott på grund av att de inte alls har företrätt dig i ditt ärende. Jag ska försöka besvara din fråga så gott det går utifrån den information du har gett mig.

Genomgång av rättsläget

Din fråga rör allmänna avtalsrättsliga regler och principer. Enligt din fråga hade ditt fackförbund lovat dig att företräda dig då du blev felaktigt uppsagd. Fackförbundet hade garanterat dig att allt gick till korrekt och följde reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Detta litade du på, men fackförbundet gjorde inte någonting alls och uppmärksammade inte de felaktigheter som du nu i efterhand har upptäckt. Du fick ingen hjälp och det slutade med att den felaktiga uppsägningen gick igenom. Att ditt fackförbund utlovade att de skulle hjälpa dig gjorde att ett avtal mellan er uppstod. En viktig princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. När fackförbundet sedan inte gjorde vad de lovat skedde ett avtalsbrott från fackförbundets sida. Detta avtalsbrott ledde till att du blev felaktigt uppsagd från ditt arbete och därmed exempelvis förlorade arbetsinkomst som du hade fått om du inte hade blivit uppsagd.

På grund av avtalsbrottet finns en möjlighet för dig att stämma ditt fackförbund. Det gör du vid tingsrätten. Jag rekommenderar dig att innan du ansöker om stämning ta kontakt med en jurist som kan företräda dig under tvisten. Juristen kan då hjälpa dig att utforma stämningsansökan på bästa möjliga sätt. Om du vill anlita en av Lawlines duktiga jurister som ombud kan du maila mig på lovisa.lundgren@lawline.se. Dit kan du också maila om du har några frågor angående svaret.

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fackförening (91)
2020-06-13 MBL och lön - Vad gäller?
2020-06-02 Undantag från turordningslistor i LAS
2020-05-08 Skyddet för fackförbundet gentemot arbetsgivare och regering
2020-02-23 Hot om massuppsägning som påtryckningsmedel i kollektivavtalsförhandling?

Alla besvarade frågor (82737)