Möjlighet att säga upp hyresavtal i förtid / Hur en uppsägning genomförs

Uppsägning av hyreskontrakt andrahand Bostadsrätt.

Vi hyr en bostadsrätt i andrahand, kontraktet är egentligen skrivet till sista maj nästa år. Nu har vi fått tag på en hyresrätt tillsvidare redan från årsskiftet. Vi ska därför säga upp andrahandshyrningen. Dilemmat är att vår hyresvärd befinner sig i Asien och kommer inte hem förrän början av april nästa år. Vi kan därför inte skicka något rekommenderat brev med uppsägningen. Vi har däremot en epostadress ifall vi ska kontakta honom. Kan vi skicka till den och hur fungerar det. Vi kan ju begära leveranskvitto och läskvitto men läskvitto är ju valbart att skicka tillbaka. Eller ska vi skicka rekommenderat till hans adress (som är där vi bor nu), det blir ju inte mottaget förrän hyresvärden är hemma igen.

Hur gör vi?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Jag tänkte först besvara frågan kring att säga upp ett tidsbestämt hyresavtal i förtid, för att sedan gå igenom vad som är en godkänd uppsägning av ett hyresavtal.

Olika lagar kan bli tillämpliga på ert hyresavtal beroende på om er hyresvärd hyr ut bostaden utanför näringsverksamhet och för annat än fritidsändamål. I sådana fall blir privatuthyrningslagen (lagen (2012) om uthyrning av egen bostad) tillämplig.

3 § privatuthyrningslagen stadgar att ett hyresavtal som är tidsbestämt kan sägas upp i förtid. I st 2 stadgas att en uppsägning får verkan vid det månadsskifte som inträffar en månad från uppsägningen. Denna lag kan inte avtalas bort och gäller därför oavsett vad ni har avtalat om men er hyresvärd

Om uthyrningen inte faller inom privatuthyrningslagen så gäller istället jordabalken (JB). Enligt 12 kap. 5 § JB kan ett hyresavtal sägas upp i förtid, dock med en tre månaders uppsägningstid. Även denna lag går inte att avtala bort.

Det finns inga krav på att en uppsägning ska ske skriftligt. Det är dock att rekommendera att ni gör uppsägningen skriftligt, eftersom det då är lättare att bevisa att ni faktiskt har sagt upp ert hyresavtal. Får ni inget svar från er hyresvärd rekommenderar jag att ni ringer personen och upplyser denna om att ni önskar att säga upp lägenheten och att ni gärna vill ha en bekräftelse på uppsägningen. Att skicka ett rekommenderat brev till er egen adress kommer inte att anses som en giltig uppsägning då syftet är att uppsägningen ska komma er hyresvärd tillhanda.

Om ni har några ytterligare frågor ber jag er att skriva till oss igen.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fastighetsrätt och Andrahandsuthyrning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo