Möjlighet att reducera arv

2020-11-27 i Laglott
FRÅGA
Hej,Min man och jag är gifta och vi har 2 gemensamma barn. Min man har också 2 vuxna särkullbarn med missbruksproblem och därför så vill vi minska kvarlåtenskapen så mycket som möjligt för dem ifall min man går bort.Vår största tillgång är vårt gemensamma hus där vi äger 50 % var och har 50 % skulder var. Kan vi minska kvarlåtenskapen för särkullbarnen, genom att han tar över skuldansvaret och att vi skriver över en del eller alla husskulderna på honom? Gör det någon ekonomisk skillnad för mig om vi gör min del av huset till min enskilda egendom genom äktensskapsförord?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga undrar du hur ni kan minska arvet för din mans egna barn så mycket som möjligt. Denna fråga besvaras genom arvsreglerna i ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln när man är gift är att den efterlevande maken ärver först och att de gemensamma barnen får vänta på sitt arv tills båda föräldrar avlidit (3 kap. 1 § ÄB). Denna regel gäller dock inte när en av makarna har egna barn, särkullsbarn. Dessa har nämligen rätt att få ut sitt arv direkt vid sin förälders död (3 kap. 2 § ÄB).

Möjligheter att reducera arv:

Huvudregeln är att ens barn har rätt till en arvslott, det vill säga har man 1 milj kr i kvarlåtenskap tilldelas om du bara har ett barn de 1 milj kr till det barnet. Det finns enligt svensk rätt inget man kan göra för att göra sitt barn arvlöst men man kan reducera barnets arv genom att endast ge de rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB).

Detta kan göras genom att testamentera att din mans barn enbart ges rätt till sin laglott eller att testamentera att de inte kommer ärva någonting alls, vilket är samma sak som att de endast har rätt till sin laglott.

Då ni båda äger huset skulle detta innebära att din mans barn ärver 25% var av din mans del av huset.

Genom gåva göra huset till EE:

En annan möjlighet att minska din mans barns arv är om ni skriver över huset så att du står som enda ägare till hela huset, och på det sättet betraktas detta som en gåva mellan er makar.

Det finns dock en regel som skyddar arvingar så att de faktiskt får ut sin laglott som de har rätt till, i det här fallet din mans barn.

Regeln skulle kunna tillämpas om din man ger dig en gåva i form av att han skriver över hela huset på dig, och syftet med gåvan är att likställa med testamente, vilket är fallet i er situation eftersom ni vill att du ska ärva huset efter din mans död (7 kap. 4 § 1 st. ÄB).

Denna regel är inget förbud mot att du ger din fru eller andra personer saker som gåvor, utan det är en regel som skyddar barnets rätt till att åtminstone få ut sin laglott. För att denna regel ska tillämpas, behöver din mans barn dock klandra ditt testamente.

De måste alltså göra gällande i domstol inom ett år efter bouppteckningen efter att din man avlidit att de har rätt till ett större arv, eftersom han "med mening gjorde dom av med huset" i syfte att minska deras arv (7 kap. 4 § 2 st. ÄB). Det är alltså inte säkert att de kommer att göra detta, och klandrar de inte testamentet, så händer ingenting.

Sammanfattning:

Sammanfattningvis kan man säga att det alltså inte går att göra din mans barn helt arvslösa, men det finns möjligheter att reducera hennes arv till hälften av det hon egentligen har rätt till. Mitt råd till dig är att ni skriver ett testamente där ni föreskriver att de endast ska ha rätt till sin laglott. Om ni skriver över huset på dig finns en risk att barnen klandrar testamentet och kräver att få ut sin del som "försvann" i samband med att huset skrevs över, men det finns också en chans att de inte gör det.

Eftersom ett testamente är ett viktigt dokument som kan ge upphov till missförstånd och liknande i framtiden, rekommenderar jag att ta hjälp av en jurist med detta, för att vara helt säker på att allting blir som man vill. Lawlines jurister har stor erfarenhet med att skriva testamenten, gåvobrev och liknande. Du kan ta kontakt med dem här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Tova Backman
Fick du svar på din fråga?