Möjlighet att överta sambos hyresrätt vid separation?

FRÅGA
Har separerat och mannen står på hyreskontraktet. Kan sambolagen säga ändå att jag kan få lägenheten? Vad krävs för att jag ska kunna få ta över rent juridiskt. Han vill inte skriva över den på mig
SVAR

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Enligt sambolagen 22 § finns det möjlighet att ta över sin sambos hyresrätt vid separation. Denna regel stadgar att en hyresrätt får tas över om det är skäligt med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Om du och din sambo inte har barn krävs dessutom att det föreligger synnerliga skäl för att du ska få ta över hyresrätten. Har ni inga gemensamma barn tillsammans krävs alltså mer för att du ska få ta över hyresrätten.

Har ni gemensamma barn ska du, för att kunna överta hyresrätten, visa att du har störst behov av lägenheten. Det är svårare att säga vad som krävs om ni inte har gemensamma barn. I enlighet med praxis krävs att man sammanbott under lång period, exempelvis har 16 år men inte 1,5 år ansetts räcka för att synnerliga skäl ska anses föreligga enligt praxis, se RBD 20:80 och RBD 19:85.

För att ha möjlighet att överta hyresrätten ska du inom ett år från det att ert samboförhållande upphörde begära detta. Har du redan flyttat ut från hyresrätten måste anspråk göras inom 3 månader, sambolagen 22 § 2st.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2266)
2019-05-25 Bodelning med samboavtal
2019-05-25 Samboegendom och dold samäganderätt
2019-05-25 bodelning mellan sambor
2019-05-24 Vad är föremål för bodelning enligt SamboL?

Alla besvarade frågor (69302)