Möjlighet att kasta ut sitt barn alternativt ta över förälders hyreskontrakt

2017-04-25 i Hyresrätt
FRÅGA
Har en fråga angående hyreskontrakt, hur länge måste jag ha varit folkbokförd på samma adress som min pappa (blodsband) för att han inte ska kunna kasta ut mig hur som helst, eller om och i så fall hur jag har rätt att ta över kontraktet? Tackar på förhand
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Jag delar för enkelhetens skull upp din fråga i två delar, först om din pappas möjlighet att ”kasta ut dig” och därefter dina möjligheter att ta över hans hyreskontrakt.

Den första frågan handlar om din rätt som barn att bo kvar hos din förälder. Svaret beror på flera omständigheter och främst din ålder och sysselsättning. Enligt föräldrabalken har en förälder en underhållsskyldighet gentemot sitt barn som upphör först då barnet fyller 18 år. I vissa fall fortsätter underhållsskyldigheten även därefter - vilket gäller om barnet fortsätter att gå i skolan efter denna tidpunkt (7:1§ 2st FB). Underhållsskyldigheten kan fortgå som längst till att barnet fyllt 21 år. Din pappa har alltså ingen skyldighet att försörja dig med boende efter att du fyllt 18 år, eller om du fortfarande studerar tills du är 21 år.

Den andra frågan handlar om dina möjligheter att ta över din pappas hyreskontrakt. Hyresförhållanden regleras i 12 kap jordabalken (även kallad hyreslagen). I hyreslagen regleras möjligheterna för en hyresgäst att överlåta sitt hyreskontrakt till någon annan. I 12 kap 32§ fastställs huvudregeln att en överlåtelse av ett hyreskontrakt inte får ske utan hyresvärdens samtycke. Undantag följer av 12 kap 34§ som säger att en hyresgäst som inte avser att använda sin lägenhet längre får överlåta sitt kontrakt till en närstående som varaktigt sammanbor med hyresgästen. Vad ”varaktigt sammanbor” innebär framgår inte av lagen men det får inte vara för en tillfällig period. Normalt krävs ett sammanboende uppåt tre år för att kriteriet varaktigt skall anses uppfyllt, men kortare tid har också godtagits.

Sammanfattningsvis gäller alltså att om din pappas hyresvärd inte går med på att du tar över kontraktet så finns en möjlighet för dig att göra det ändå om du varaktigt bor tillsammans med din pappa i lagens mening. Värt att nämna är att man inte kvalificerar att ta över ett kontrakt endast för att man är folkbokförd på adressen utan det krävs ett varaktigt boende. Vidare krävs även att den som tar över kontraktet är skötsam och klarar av att betala hyran. Hyresnämnden har befogenhet att sätta villkor för ett beslut om att överta ett hyreskontrakt. Det finns mer information att tillgå på hyresnämndens hemsida.

Hoppas du fått svar på din fråga annars är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Beatrice Rälg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?