Möjlighet att göra ett av tre barn arvlöst

2019-10-03 i Laglott
FRÅGA
HejKan jag göra en son (har 3 barn) arvslös?Vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

När en person avlider är det dennes avkomlingar som är de närmsta arvingarna, de kallas bröstarvingarna i lagen. Detta följer av 2 kap. 1 § ÄB. Enligt samma paragraf tar de lika lott av arvet. Detta betyder att de delar lika på egendomen deras förälder lämnar efter sig, även kallat kvarlåtenskapen. I ditt fall skulle det innebära att dina tre barn skulle ärva en tredjedel var av din kvarlåtenskap.

Du kan inte göra din son helt arvlös, men det du kan göra är att skriva ett testamente för att inskränka din sons arv. Dock finns en bestämmelse om rätten till laglott i 7 kap. 1 § ÄB som en gräns för hur mycket en förälder kan inskränka. Av paragrafen följer nämligen att ett barn alltid har rätt till sin laglott, vilket är halva arvslotten. I ditt fall betyder det att din son kommer ha rätt till 1/6 av din kvarlåtenskap. Alltså kan du inte göra din son arvlös, men du kan minska hans arv genom att i testamentet skriva att han inte får mer än sin laglott.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,
Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (695)
2019-12-07 Arvet fördelas inte jämnt - varför är det så?
2019-12-04 Hur stor del av kvarlåtenskapen utgör särkullbarnets laglott?
2019-12-03 Vad är det förstärkta laglottsskyddet och när kan det aktualiseras?
2019-11-30 Går det att testamentera bort laglotten?

Alla besvarade frågor (75337)