Möjlighet att få ut bevisning, kontrollavgift

2015-08-05 i Parkeringsböter
FRÅGA
Hej! Jag fick för 2 dagar sedan en parkeringsbot(privat företag) på en parkering som jag hyr i av markägaren.På boten har lapplisan skrivit "Förhyrd plats, 304", detta trots att jag stod på parkering 302(min egen).Jag ringde och pratade med företaget och förklarade att parkerings-vakten har tagit fel på parkeringar, och att jag stod på parkeringsplats 302.Enligt dom så väger lapplisans ord tyngre än mitt och därför står boten kvar.Min fråga blir då: På boten står det att det finns fotobevis, kan jag kräva att få ut dessa foton?Och om dessa foton INTE innehåller bevis på att jag står på p.plats 304, kan jag undvika kontrollavgiften?Tack på förhand!
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag kommer att utgå från ett svar jag skrev på en liknande fråga, se här.

Bestämmelser angående kontrollavgifter finns i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, som gäller då du parkerat på privat mark. Markägaren får ta ut en kontrollavgift om ett fordon parkerats inom dennes område i strid med förbud eller villkor, se 1 §. Avgift får enligt 3 § endast tas ut om villkoret markerats tydligt. I detta fall har det inte markerats tydligt att det krävs parkeringstillstånd en lördag, eftersom det inte verkar framgå av skyltarna på platsen.

Företaget kan själva välja vad de gör med de påstådda bevisen, men mitt råd är att du gör tydligt för dem att du bestrider avgiften till dess att du får se bevisen. Det gör att du på sätt och vis ändå kan kräva ut bilderna.

Du bestrider kontrollavgiften genom att inte betala. Meddela parkeringsbolaget att du inte tänker betala, du har parkerat på din egen plats och vill se bevisen. Bifoga händelseförlopp, foton, bilens registreringsnummer, faktura samt andra bevis. Hotas med inkasso och indrivning bör du ännu en gång förtydliga ditt bestridande. För att få ut avgiften av dig måste bolaget då väcka talan vid tingsrätten på orten för parkeringen senast två år från det att den "olovliga" parkering upphört, se 9 § i lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Lycka till!

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (426)
2020-11-29 Överklagande av kontrollavgift
2020-10-30 Förfarandet vid en överklagan av parkeringsbot
2020-10-27 Måste jag betala parkeringsböter?
2020-10-27 När får man böter på en tidsbegränsad parkering?

Alla besvarade frågor (86941)