möjlighet att få uppehållstillstånd på grund av anknytning till svensk pojkvän

Hej. Jag kom till Sverige som asylsökande med min familj 2012. Vi fick avslag och min familj blev utvisade och jag skulle bli utvisad med men jag gömde mig hos en svensk familj. 2014 dom utvisade min familj och jag blev gömd i Sverige . Vi alla fick förbjud att komma till Sverige i 2 år . Dom 2 åren jag var gömd i Sverige då blev förbjudet suddat för 2 år hade redan gått. 2015 jag sökte asyl igen och jag blev placerad i en familjehem och bodde där tills jag blev utvisad 2016 men jag fick ingen förbjud att inte komma till Sverige för jag hade redan fått den och gjort klart den för mitt ärende. Den tiden som jag bodde i Sverige jag har träffat en kille som jag är förlovad med nu och planerar att gifta oss. Sedan jag blev utvisad jag har kommit hit 3 månader åka tillbaka i Albanien och komma hit 3 månader igen osv tills nu. Nu fick jag återresa till mitt land pga jag har varit i Sverige mer är 180 dagar på ett år men jag har aldrig gått över 3 månader grejen, men de enda jag behöver göra är att vara i Albanien i 3 månader nu och har rätt att komma till Sverige igen . Snart ska vi gifta oss och jag ska flytta till min kille som jag är förlovad med i Sverige han är medborgare i Sverige. Till min fråga allt detta bakgrund som jag har i Sverige kan det påverka så att jag inte får uppehållstillstånd i Sverige eller ska vi bara förklara saken för dom eller hur kommer det gå till?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna besvara din fråga på bästa sätt tänkte jag först förklara lite angående vad som redan hänt i ditt liv och hur detta uttrycks i lagen och slutligen förklara hur det kan påverka din möjlighet att få uppehållstillstånd. I mitt svar kommer jag utgå från den lagen som berör regler kring uppehållstillstånd, nämligen utlänningslagen [UtlL].

När du kom till Sverige för första gången kom du som asylsökande och det är väldigt viktigt att förstå att en helt annan bedömning görs i de fallen än de bedömningar som görs för den ansökan som du ska göra. Den ansökan du gör nu baseras på andra anledningar än skyddsbehov. Nu handlar din ansökan om uppehållstillstånd för att kunna leva ihop med din nuvarande pojkvän men som gifta. Då gäller reglerna om uppehållstillstånd vid anknytning [5 kap. 3a §, första punkten, UtlL].

Uppehållstillstånd på grund av anknytning [5 kap. 3a § UtlL]

Uppehållstillstånd som baseras på avsikten att ingå äktenskap beviljas endast under förutsättningen att du kan göra sannolikt att ert förhållande är seriöst samt att det inte finns särskilda skäl mot att du skulle få uppehållstillstånd. För att bedöma om förhållandet är seriöst brukar man utgå ifrån hur länge du och din pojkvän haft en relation, om ni kan tala samma språk, om ni känner varandra väl, om ni planerar att skaffa barn etc. Det krävs som sagt dock endast att du ska göra det sannolikt att er förhållande är seriöst, vilket inte är särskilt mycket.

När man talar om ifall det skulle finnas särskilda skäl mot att du skulle få uppehållstillstånd brukar en utgå ifrån om du varit misskötsam och begått brott tidigare [5 kap. 17 § UtlL]. Det är brottsligt att undanhålla sig från ett utvisningsbeslut som du gjorde, så det kan absolut påverka din möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige [20 kap. 1 § UtlL].

Om du lyckas göra det sannolikt att relationen med din pojkvän är seriös och att de brott du begått tidigare genom att hålla dig kvar i Sverige när du varit utvisad inte är tillräckligt allvarliga för att hindra dig från att få uppehållstillstånd, finns ytterligare krav på vad som ska göras för att en ansökan om uppehållstillstånd ska godkännas. Vanligtvis krävs det att den person man söker anknytning till [din pojkvän] måste kunna försörja sig själv och ha en bostad som är tillräckligt stor för både sig själv och den som söker uppehållstillstånd [5 kap. 3b §, första stycket, UtlL]. Sedan den 20 juli år 2016 har en tillfällig lag införts som upphör att gälla den 19 juli 2019 och som innebär en förstärkning av försörjningskravet. Fram till den 19 juli 2019 innebär försörjningskravet istället att den man söker anknytning för måste kunna försörja både sig själv och den som ansöker om uppehållstillstånd, samt ha en bostad som är tillräckligt stor för båda två [5 kap. 3b §, andra stycket UtlL]. Din pojkvän måste alltså både kunna försörja sig själv och dig och ha en bostad som är tillräckligt stor för er båda.

Det största problemet i din möjlighet att få uppehållstillstånd ligger således i att du måste göra sannolikt att ert förhållande är seriöst, att din pojkvän kan försörja er båda samt på något sätt förklara att ditt olagliga kvarstannande i Sverige inte kan anses som tillräckligt allvarligt för att inte ge dig uppehållstillstånd. Det är upp till Migrationsverket att avgöra om ditt brott kan ses som tillräckligt allvarligt [5 kap. 20 § UtlL].

Trots att det är upp till Migrationsverket att avgöra, kan din ansökan inte beviljas om det är så att anledningen till att du blev utvisad första gången var på grund av att du begått ett brott och sedan dömts av domstol till utvisning. Om du inte blev utvisad på grund av att du begått ett brott den första gången du kom till Sverige finns det en möjlighet för dig att överklaga Migrationsverkets beslut till domstol om de väljer att neka dig uppehållstillstånd denna gången [14 kap. 3 § UtlL].

Dina chanser att söka uppehållstillstånd på grund av annat än anknytning till din pojkvän

Om det skulle vara så att du inte får uppehållstillstånd på grund av anknytning till din pojkvän finns det chans att söka uppehållstillstånd som skyddsbehövande, arbetande, studerande eller för synnerligen ömmande omständigheter.

Jag tror att det skulle vara väldigt svårt för dig att söka uppehållstillstånd som flykting eftersom det kräver att du upplever någon typ av förföljelse och känner en välgrundad fruktan av att leva i ditt hemland, exempelvis för att du tillhör en viss samhällsgrupp, är av ett visst kön, har en viss sexuell läggning etc [4 kap. 1 § UtlL]. För att få uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande hade det krävts att du skulle löpa en personlig och allvarlig risk att utsättas för skada på grund av en inre eller yttre väpnad konflikt [4 kap. 2 § UtlL]. Det verkar inte stämma in på det du beskriver. Fram till den 20 juli 2019 går det inte att söka uppehållstillstånd som övrigt skyddsbehövande på grund av en speciallag som infördes 2016.

Din sista möjlighet att söka uppehållstillstånd skulle då i sådana fall bli genom synnerligen ömmande omständigheter, men det finns inget tvång för den svenska staten att pröva detta åt dig utan det är bara en möjlighet en sökande kan få om ingen annan ansökningsgrund kan uppnås [5 kap. 6 § UtlL] För att du ska få uppehållstillstånd på det viset krävs att du lider av någon typ av sjukdom som är så pass allvarlig att du behöver stanna kvar i Sverige, att du anpassat dig till Sverige och att situationen i ditt hemland anses vara farlig för dig. Synnerligen ömmande omständigheter utgår ifrån att du är i Sverige och inte kan åka hem på grund av ovanstående anledningar. Nu är du ju hemma i Albanien vilket tyder på att det inte finns några allvarliga hot för dig att leva där och därmed inte finns något nödvändigt behov för dig att leva i Sverige.

Min slutgiltiga bedömning

Utefter den information jag fått av dig i din fråga och utefter den information jag redogjort för dig här gör jag en bedömning att din möjlighet till uppehållstillstånd på grund av anknytning till din pojkvän kan påverkas av att du höll dig gömd i Sverige tidigare när du var utvisad, men att det är upp till Migrationsverket att bedöma hur allvarligt man ska se på det när de utreder din ansökan. Din möjlighet att få uppehållstillstånd påverkas också av om du kan göra det sannolikt att ert förhållande är seriöst och för att kunna göra det sannolikt kan du berätta om hur länge ni varit tillsammans, om ni avser att skaffa barn osv. Ju mer trovärdig er relation verkar, desto större chans att få uppehållstillstånd. Slutligen måste också din pojkvän kunna försörja er båda och ha en bostad tillräckligt stor för er båda för att uppehållstillstånd ska kunna godkännas.

Om det inte skulle gå att söka uppehållstillstånd genom anknytning skulle jag vilja säga att det kan bli väldigt svårt att söka på någon annan grund som skyddsbehövande, arbetande, studerande eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter, baserat på vad jag skrev om det här ovan. Jag håller dock tummarna för att du får uppehållstillstånd och önskar dig stort lycka till!

Hör gärna av dig om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning,

Matilda HetlesaetherRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000