Möjlighet att citera utan att begå upphovsrättsintrång

2017-02-08 i Immaterialrätt
FRÅGA
Vilken rätt har jag att på min hemsida visa utdrag ur böcker och artiklar utan att kränka upphovsrätten? Jag antar att kortare citat är ok, men hur är det med en längre text, som en halv boksida. Eller anta att jag vill återge recept typ "Paolo Robertos Carbonara".
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Korta citat
Av upphovsrättslagen 22 § (här) framkommer att det är tillåtet att citera ur offentliggjorda verk så länge det sker i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Det är således okej att göra kortare citat, så länge du hänvisar till ursprungskällan.

Citering av längre texter
Av 22 § följer att man endast får citera i den omfattning som motiveras av ändamålet. Ett exempel på typfall är då någon citerar som hjälpmedel för framställningen i ett självständigt arbete, som t.ex. för att kritisera eller för att understryka ett ställningstagande. Om citatet går utöver vad ändamålet kräver uppfylls således inte kravet på god sed. Det kan därmed inte generellt sägas hur omfattande ett citat får vara för att inte strida mot upphovsmannens upphovsrätt.

Då det inte framkommer hur du planerar att utforma din sida kan jag inte ge en närmare bedömning än så. Ämnar du att endast publicera delar av andras verk på din hemsida utan ett vidare syfte torde dock din citaträtt vara begränsad.

Återgivning av hela recept
En förutsättning för att du ska göra upphovsrättsintrång genom att publicera hela recept på din hemsida är att receptet har upphovsrättsligt skydd. Skyddet uppstår i och med skapandet av receptet. Det krävs även att receptet har uppnått en viss grad av självständighet och originalitet, s.k. "verkshöjd".

Det är själva uttryckssättet i ett verk som åtnjuter upphovsrättsligt skydd och inte det materiella innehållet. Därmed är min bedömning att recept troligen har verkshöjd om det formulerats på ett mer beskrivande och "kreativt" sätt, istället för endast en ren uppräkning av ingredienser. Tillvägagångssättet bör inte heller beskrivas på ett "rakt" sätt. Det är således relativt ovanligt att recept åtnjuter upphovsrättsligt skydd.

__________________________________________________________________________________________
Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (996)
2021-07-31 Kan jag sälja skivor som kan själv spelat in?
2021-07-31 bearbeta andras bilder
2021-07-31 Vad gäller när ett företag misstänks använda sig av vilseledande marknadsföring?
2021-07-31 Upphovsrätt till andras berättelser

Alla besvarade frågor (94585)