FrågaPROCESSRÄTTDomstol03/10/2019

Möjlighet att byta tingsrätt när talan väckts i obehörig domstol

Hej!

Om det skulle vara så att man gjort en stämningsansökan, där handläggning påbörjats. Hur ska en skrivelse utformas för att byta till korrekt tingsrätt så att handläggningen inte behöver börja om på nytt?

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar detta som att ett mål väckts i en domstol som inte är behörig att döma i målet. Bestämmelser om domstols behörighet i tvistemål finns i 10 kap. Rättegångsbalken (RB). Enligt 10 kap. 1 § RB är laga domstol rätten i den ort där svaranden, det vill säga den person som talan väckts mot, har sin hemvist. Om talan väckts i fel domstol krävs enligt 10 kap. 18 § RB att svaranden i målet i rätt tid invänder om felet för att det ska rättas till. Rätt tid är enligt 34 kap. 2 § RB första gången man för talan i målet.

Sammanfattningsvis räcker det alltså med att svaranden meddelar att talan väckts i fel tingsrätt första gången denne för talan i målet. Om svaranden inte gör det kommer processen fortsätta i domstolen där talan väcktes.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,
Nora TengnérRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo