Möjlighet att be barn vänta med att ta ut sin laglott

Hur gör jag en skrivelse till mina och min sambons barn om att vår önskan är att vänta med sin lag lott tills vi båda har gått bort,

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med ska sägas att det inte går att komma runt laglotten då bröstarvingar har en lagstadgad rätt att få ut sin laglott. I din och din sambos situation önskar ni inte kringgå laglotten men att era respektive bröstarvingar avvaktar till dess att ni båda gått bort.

Testamente för att skydda efterlevande sambo

Med anledning av att sambor inte ärver varandra måste ni alldeles oavsett upprätta ett testamente för att era kvarlåtenskaper (efter en potentiell bodelning, se 8 § sambolagen) inte i sin helhet ska tillfalla era respektive bröstarvingar vid ett dödsfall. I ett inbördes testamente kan ni samtidigt skriva in att ni önskar era barn väntar med att ta ut sin laglott, helt efter de önskemål du framfört här ovan. Eftersom att detta är er yttersta önskan i testamentet kan man hoppas att detta respekteras och efterföljs. Bröstarvinge till först avlidna sambo kan däremot begära jämkning av testamente (7 kap. 3 § ärvdabalken) vilket innebär att de alltid kan begära ut sin laglott, oavsett vad som står i testamentet, så länge som detta sker inom sex månader från dess att de delgivits testamentet.

Möjliga utformningar i testamentet

Eftersom laglotten är hälften av arvslotten, som är vad barnen hade varit berättigade till utan testamentet, kan ni avtala om att barnen har rätt till hela sin arvslott när efterlevande sambo har avlidit om de avstår från sin laglott. Ifall att de väljer att ta ut sin laglott så kommer de därmed inte ha rätt till resterande del av arvslotten. En klausul av detta slag kan fungera som närmast ett incitament för barnen att avstå laglotten och därmed respektera er gemensamma vilja.

Sammanfattning

Ni gör bäst i att skriva ett testamente med önskemålet att era barn väntar med sina laglotter och att de respekterar era sista önskemål. Tyvärr är detta ingen garanti för att så blir fallet med anledning av att laglott går före testamente. Se ovan för möjlig utformning av testamente som incitament.

Vill ni ha hjälp med upprättande av testamente går det bra att kontakta Lawlines jurister här. Hoppas informationen varit till hjälp
Johan TivéusRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”