Möjliga åtgärder vid dröjsmål vid reparation?

FRÅGA
Vi har köpt en splitterny husbil 4sept 2017 och den läckte motorolja när vi kom hem från första bilturen.Vi har lämnat in bilen på garantireperation 18sept.Vad vi förstår skall bilen enligt Konsumentverket repareras "utan uppskov och inom rimlig tid" och det handlar om ca.2veckor enl. Konsumentrådgivare. Nu har det gått ca. 6veckor och vi vet ej bilen är klar.Den var ej körduglig ens när bilen levererades eftersom trågpackningen var trasig och det blir den inte av att man kör bilen för det är inte så högt tryck på oljan att det kan ske.Hela våran höstsäsong är förstörd och vi mår inte särskilt bra eftersom ältar detta varje dag när vi går och väntar på bilen.Företaget har ingen större förståelse för hur vi mår och de tycker inte vi ska ringa och störa de hela tiden när de reparerar bilen.De säger sig inte förstå varför vi har så bråttom och först nu börjar de prioritera oss påstår de.Jag misstänker att de inte har kompetens för större reperationer för de har ej demonterat bilen för att kunna leta fel utan gör allt för att slippa ta isär motor.
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline!

Det framgår inte vad er fråga är så jag utgår ifrån att ni helt enkelt vill veta vad ni har för juridiska möjligheter att få dem att slutföra reparationen samt andra möjliga åtgärder.

Rättsläget

Till att börja täcks reparationen av konsumenttjänstlagen (KtjL). Om företaget inte slutför tjänsten inom avtalad tid eller inom rimlig tid om inget avtalats, är de i dröjsmål (24 § KtjL). Det är därför avgörande om ni har skrivit på något avtal med företaget där de förbehåller sig en viss längre tidsrymd än vad som vanligtvis är att anse som rimligt för utförandet av en sådan reparation. Detta gäller även muntliga avtal, alltså om företaget informerade er om hur lång tid reparationen kan ta och ni accepterat detta.

Om ni inte avtalat någon tidsrymd med företaget måste de alltså slutföra reparationen inom rimlig tid. Det är jättebra att ni pratat med en konsumentrådgivare, de har ofta en väldigt bra uppfattning av sådana här situationer. Om det stämmer att 2 veckor är normalt för en reparation av sådant slag som den i fråga, är de definitivt i dröjsmål om det dröjt 6 veckor.

Ni har rätt att kräva att de slutför tjänsten snarast möjligt (28 § KtjL). Ett undantag är om företaget kan visa att dröjsmålet beror på ett hinder utanför deras kontroll som de inte kunnat förutse och inte heller kunnat motverka (28 § 2 st. KtjL). I så fall har företaget rätt att istället häva tjänsten, vilket innebär att ni får bilen tillbaka och inte behöver betala.

Om dröjsmålet är av relevant betydelse för er har ni rätt att häva tjänsten direkt istället för att kräva att de slutför tjänsten (29 § KtjL). Det borde inte vara några problem för er att visa att felet har relevant betydelse eftersom ni gått miste om en säsong med husbilen. Det är dock en tolkningsfråga och utfallet i en eventuell tvist är inte självklart.

Utöver någon av dessa åtgärder är det tänkbart med skadestånd men utifrån de omständigheter ni angett verkar det inte passa vidare in på er situation. Ett skadestånd kräver nämligen att ni kan påvisa att ni lidit en faktisk sakskada, personskada eller förmögenhetsskada till följd av dröjsmålet. Någon sådan framgår inte av det information ni givit mig men om ni anser att det finns någon sådan skada så kan skadestånd vara möjligt (31 § KtjL).

Hur ni kan gå tillväga

Om ni anser att företaget är i dröjsmål kan ni skriva ett brev eller email till dem där ni anger vad ni vill kräva, alltså förslagsvis att de slutför arbetet eller att ni häver hela tjänsten. Om de till en början inte går med på era krav kan det vara en bra idé att skriva ett till brev där ni redogör varför ni anser er ha rätt till den åtgärden ni kräver, t.ex. genom att ange berörda paragrafer här ovan.

Om de inte går med på era krav och ni inte heller kan förlikas på något sätt kan ni anmäla företaget till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De kan pröva er tvist gratis och snabbare än en domstol. Deras avgöranden är inte bindande men brukar oftast följas av företagen.

Om ni önskar vidare hjälp i denna fråga råder jag er att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa er vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.

Hoppas det besvarar er fråga. Tveka inte att höra av er till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (470)
2021-09-21 Kan jag häva avtalet när en målare har gjort ett dåligt jobb?
2021-09-21 Prisavdrag för fel i vara köpt på nätauktion
2021-09-18 Rätt till skadestånd efter felaktig ansiktsbehandling?
2021-09-15 Kan jag häva ett avtal om installation av diskmaskin på grund av långa förseningar?

Alla besvarade frågor (95781)