Möjlig förskingring

FRÅGA
Hejsan! Min pappa har fått in min lön i kontanter från min förra chef (en släkting) och han lovade att sätta in de på mitt konto men vägrar nu att göra det. Han sitter på 25,000 kr som jag har tjänat, vad kan jag göra (18 årig tjej) för att få tillbaka mina pengar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilka brott som kan komma ifråga
Ifrågavarande förfarande kan utgöra ett brott, närmare bestämt förskingring, 10 kap. 1 § brottsbalken (BrB).

Vad du beskriver kan uppfylla lagens krav på vad som utgör förskingring. Överenskommelsen mellan dig och din pappa om att han skulle sätta in pengarna på ditt konto kan ses som ett muntligt avtal. Det uppkom därmed en skyldighet för honom att utgiva egendomen (pengarna) eller att redovisa värdet till dig. Skyldigheten att utgiva pengarna har åsidosatts och det innebär att du lider ekonomisk skada och att han får motsvarande vinning.

Det problematiska kan bli huruvida det kan anses att han har fått rådighet över pengarna i och med att de förts in på hans konto. Att personen har fått rådighet över (besittning till) egendomen är nämligen en förutsättning för att förskingring ska anses ha skett. Om han har fått pengarna i kontanter och de således är individualiserade objekt, är förutsättningarna för förskingring uppfyllda.

Alternativt kan brottet olovligt förfogande komma ifråga (10 kap. 4 § BrB). Ekonomisk skada krävs inte för att olovligt förfogande ska anses ha skett. Olovligt förfogande är således förövat, även om gärningsmannen till fullo kompenserar ägaren.

Beroende på omständigheterna och värdet, kan dömas till ringa eller grov förskingring (10 kap. 2 § respektive 10 kap. 3 § BrB) alternativt grovt olovligt förfogande (10 kap. 4 § 2 stycket BrB).

Vad du kan göra
Du kan göra en polisanmälan. Åklagare kan endast väcka åtal för förskingring alternativt olovligt förfogande om den som blivit utsatt för brottet (målsäganden) har angett brottet (anmält det till polisen), i fall då gärningsmannen och målsäganden är i släktskap (10 kap. 10 § BrB, vilken hänvisar till 8 kap. 13 § BrB).

Iaktta att preskription träder ikraft för förskingring av normalgraden 5 år efter att brottet ägde rum (35 kap. 1 § BrB). När preskriptionstiden har löpt ut kan man inte längre åtalas för brottet eller delges misstanke därom. Preskription inträder för olovligt förfogande av normalgraden 2 år efter att brottet ägde rum.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och förslag till hur du kan gå vidare. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Med vänlig hälsning

Amanda Blomberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?