Modersmål i Skolan

FRÅGA
Hej! Är det diskriminering och brottsligt ifall en skola vägrar/förhindrar en elev med invandrarbakgrund att läsa sitt moderspråk som moderna språk, även om han kan göra det i andra skolor och det inte påverkar hans studier i skolan han går på nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt skolverket så sägs det att Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk om:

- en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål

- språket utgör elevens dagliga umgängesspråk hemma

- eleven har goda kunskaper i språket.

Huvudmannen är också skyldig att erbjuda modersmålsundervisning till elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska. Det gäller även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk hemma. Men eleven måste ha goda kunskaper i språket.

Huvudmannen är bara skyldig att anordna modersmålsundervisning om:

- Det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket

- Dessa elever vill få undervisning i språket

- Det finns en lämplig lärare.

Sammanfattningsvis har du som elev en rätt att få ha modersmål men beroende på vilket modersmål du har är det olika villkor som gäller, dessa är de ovannämnda.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.

Hälsingar,

Ranya Eliassi
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (354)
2021-06-17 Kan universitetslärare ställa krav på studenter för att börja rätta tentor?
2021-06-10 Rätt att få byta klass
2021-06-09 Skadestånd på grund av kränkningar i skolan
2021-06-04 Är skolan ansvarig för omhändertagande at mobiltelefoner?

Alla besvarade frågor (93238)