Modersmål i Skolan

FRÅGA
Hej. Gör sig skolor (grund- och gymnasieskolor) skyldiga till något brott om de nekar elever av invandrarbakgrund från att läsa sitt modersmål som moderna språk, även om språkundervisningen ges på berörda skolan eller inte men på någon annan i närheten? Jag tänker då språk som inte på väletablerade moderna språk som franska, tyska eller spanska utan på mindre ´´minoritetsspråk`` i sådana sammanhang som kinesiska, italienska eller ryska,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt skolverket så sägs det att Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk om:

- en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål

- språket utgör elevens dagliga umgängesspråk hemma

-eleven har goda kunskaper i språket.

Huvudmannen är också skyldig att erbjuda modersmålsundervisning till elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska. Det gäller även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk hemma. Men eleven måste ha goda kunskaper i språket.

Huvudmannen är bara skyldig att anordna modersmålsundervisning om:

- Det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen i det språket

- Dessa elever vill få undervisning i språket

- Det finns en lämplig lärare.

Sammanfattningsvis har du som elev en rätt att få ha modersmål men beroende på vilket modersmål du har är det olika villkor som gäller, dessa är de ovannämnda.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.

Hälsingar,

Ranya Eliassi
Fick du svar på din fråga?