Moderns rätt att väcka en negativ faderskapstalan

2015-07-25 i Barnrätt
FRÅGA
Jag är gift men ligger i skilsmässa. Jag har en son född i äktenskapet. Min hustru begär nu att jag skall testa mig då hon påstår att jag inte är min sons biologiska far. Måste jag acceptera att testa mig och min son. Om det visar sig att jag inte är biologisk far, kan då min hustru få ensam vårdnad och ta ifrån mig mitt faderskap? Tacksam för snabbt svar.
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor!

Enligt 1 kap. 1 § föräldrabalken ska, om modern är gift, barnets far antas vara den man som hon är gift med. Det är möjligt att väcka talan om att en domstol ska fastställa att moderns make inte är barnets biologiska far. En sådan s.k. negativ faderskapstalan kan enligt 3 kap. 2 § föräldrabalken väckas av barnet, som enligt 3 kap. 4 § kan företrädas av sin förmyndare (modern i detta fall).

Under domstolsprocessen kan domstolen besluta att en blodundersökning ska ske för att avgöra vem som är barnets far, enligt lagen om blodundersökning m.m. vid fastställande av faderskap. Det är möjligt för domstolen att utkräva ett vite om ett sådant beslut inte efterlevs. Vidare kan domstolen begära hjälp av polisen för att se till att blodprov tas.

Alltså kan du tvingas att medverka vid en blodundersökning i samband med domstolsprocessen. En sådan domstolsprocess kan även medföra stora rättegångskostnader och du bör därför medverka till att blodprov kan tas i ett så tidigt stadium som möjligt.

Om väl domstolen fastställer att du inte är barnets far leder detta till att du förlorar sin ställning som vårdnadshavare 6 kap. 2 § föräldrabalken. Detta hindrar givetvis inte att du kommer överens med barnets moder om att du ska få fortsätta träffa barnet som du synes ha en stark känslomässig anknytning till.

Hoppas du fick svar på dina frågor.

Vänligen,

Fredrik Mattsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81687)