FrågaFAMILJERÄTTFaderskap02/09/2017

Modern tvingar flera män till tester

En kvinna kontaktar mig och berättar att det finns ett barn. Hon har tvingat 7 Andra att göra test och 5 av dem att göra om testet. Hon hävdar barnets rätt till fader men börjar genast ta upp sin dåliga ekonomi. När jag frågar om journaler från mvc och bvc säger hon nej och på frågan om halva vårdnaden vid positivt svar säger hon tvekande att hon inte vill ge bort den. vi sågs en gång och hade skyddat samlag och har inte hört av henne förän nu, 15 månader senare.

Kan hon begära att män testas hur som hälst till höger och vänster? Kan jag begära några handlingar? Är jag tvingad att testas? Om det blir positivt kan jag begära halva vårdnaden?

Tack Mvh /K

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

Regler om faderskapsfastställande finner du i föräldrabalkens 3 kap. I korthet kan jag svara att hon inte har rätt att som privatperson tvinga dig att göra tester. Om du har utfört tester gör du det genom egen vilja. Barnet kan däremot (genom modern) väcka s.k. fastställelsetalan i domstol enligt 3 kap. 5 § föräldrabalken, vilket innebär att domstol kan pröva frågan huruvida du är fadern till barnet eller inte.

Frågan om vårdnaden är någorlunda svår att fråga på i nuläget då jag inte känner till alla omständigheter, men som utgångspunkt har båda föräldrarna rätt till delad vårdnad. Eftersom ni dock inte är tillsammans är det sannolikt att ni inte får det, utan frågan om barnets vårdnad, boende och umgänge avgörs av domstol på begäran av en förälder (se om 6 kap. föräldrabalken).

Du kan alltså neka till sådant test från henne, men det finns en möjlighet att en talan väcks angående faderskapet i domstol.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000